TZ: Mladých vlků běhá v okolí tomto dosti v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm

Kateřina Komm, Nikola Emma Ryšavá, Linda Wrong / Mladých vlků běhá v okolí tomto dosti / kurátorka: Iva Mladičová / městský park v Rožnově pod Radhoštěm / 20.7. - 2.10. 2022

Společná výstava tří mladých sochařek KATEŘINY KOMM, NIKOLY EMMY RYŠAVÉ a LINDY WRONG probíhající v rožnovském městském parku sestává jednak z prací již dříve prezentovaných, hlavní významový celek ale tvoří nové sochy a textové objekty site-specific charakteru na téma „paměť místa“. Prolínání individuální a historické paměti, prostupnost osobního příběhu a obecně sdíleného archetypu jsou základní významové roviny, v nichž se všechny tři autorky setkávají, současně se ale zajímavě rozcházejí svými individuálními výrazovými formami.

V pracích KATEŘINY KOMM vnímáme výjimečnou schopnost otevírat silná obecná témata skrze fragmenty osobních výpovědí. Do výstavy je symbolicky zařazena jedna ze soch souboru Kodáda Rudá a Medzeba Holatá (je krásné, když se rodina sejde u večeře), mnohavrstvého asociativního obrazu událostí, vjemů a prožitků. Autorka jej vytvořila v roce 2017 jako reflexi mezilidských vztahů v rámci několika generací rodiny, z níž pochází. Ve výstavě je zastoupena i autorčina charakteristická tvůrčí linie inspirovaná historickými objekty mimoevropských kultur – sochu Ruta (2019) vytvořila na základě archeologického exponátu, jednoho z nejstarších vozů z čínské provincie Sečuán, fascinována samotnou jeho formou. NIKOLU EMMU RYŠAVOU dlouhodobě zajímají archetypy pohádkových příběhů, především jejich častá blízkost hororovým scénám. Osudy bytostí nám dobře známých z pohádek a legend zpřítomňuje vlastními přepisy, často prostřednictvím neobvyklých forem nebo živých expresivních barev. Do výstavy jsou zařazeny sochy inspirované legendami křesťanských světců – jejich atributy autorka transformuje do výrazu spjatého s rovinou osobní, pracuje například s tématy samoty a křehkosti. Pro sochařský rukopis LINDY WRONG je charakteristická figurální forma a čitelná narativnost. Vystavený LUV Bazar (2022) vytvořila jako novodobou parafrázi Paridova soudu, formou jakýchsi reliéfních obrazů navazuje na práci Listening the City vytvořenou během rezidenčního pobytu v německém Řezně roku 2021. Tematizuje fenomén deformace reality zprostředkované virtuálním prostorem mobilních telefonů, zajímá ji témata sebeprezentace či představy o ideálu umělé krásy.

Při vytváření site-specific části výstavy se autorky inspirovaly pohádkou O vojákovi, synu kovářově zaznamenanou spisovatelem a knězem Benešem Methodem Kuldou (1820–1903), jehož rozsáhlý soubor Pohádek a pověstí Rožnovska vydalo v roce 1963 Státní nakladatelství krásné literatury. Linie příběhu je vystavěna na osudu mužského hrdiny – kovářova syna, jenž se po úspěšné desetileté vojenské službě vydává za svým otcem – bohužel již pozdě, přichází tedy o dědictví, které mezitím připadlo jeho sestře. Shoda okolností jej postaví před nelehký úkol, který se mu za pomoci kouzelných sil podaří splnit. Zatímco sestře je v příběhu přisouzena role nenapravitelně lstivé povahy, kovářův syn plní typický osud zdárného osvoboditele královské dcery. Důležitou roli v symbolickém příběhu sehrávají vlk, medvěd a lev – ve skutečnosti jsou to zakletí rytíři –, synovi pomáhají v plnění jeho nadlidských úkolů. Právě tento moment autorky akcentují v site-specific části výstavy. Metaforický příběh syna a dcery majetného kováře, původně žijícího v Praze, je z velké míry nesen základními parametry charakteristického pohádkového schématu, řada specifických detailů nám ale současně nechává nahlédnout do dobového uvažování o společnosti, rodině a mužské a ženské roli.

KATEŘINA KOMM (*1990, Praha) studovala v letech 2010–2011 na Západočeské univerzitě v Plzni (J. Beránek) a v letech 2011–2017 absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění (J. Róna, J. Zeithamml, J. Hendrych, V. Míča), roku 2013 uskutečnila stáž na Middlesex University London. V roce 2016 získala 3. místo v soutěži Akademie věd ČR na portrét O. Wichterleho a o rok později náležela k finalistům ceny EXIT. V roce 2021 proběhla její samostatná výstava Viteál v pražské Galerii Jilská 14 a v roce 2022 výstava Rozcestí erotiky a spirituality (společně s M. Nagypálem) v Divadle Komedie v Praze. V současné době je dále zastoupena na společné výstavě Sochy ve městě – Narovnám záda, prorazím strop ve Slaném. V roce 2017 uskutečnila pracovní stáž ve studiu Phyllidy Barlow v Londýně. Od roku 2018 pracuje jako asistentka v Ateliéru figurálního sochařství a medaile AVU v Praze; v rámci doktorského studia na pražské AVU (od 2020) se věnuje tématu Socha jako paměťové médium. / www.katerinakomm.com

NIKOLA EMMA RYŠAVÁ (*1990, Praha) studovala v letech 2013–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze (L. Rittstein); v roce 2016 uskutečnila stáž na The Australian National University Canberra (Visual Arts) a v roce 2018 na Universidade do Porto (Faculdade de Belas Artes) v Portugalsku. Od roku 2017 proběhla řada jejích samostatných výstav, např. Once Upon a Time, Vnitroblock, Praha, 2019; Ghosts of my past, Orange bar, Praha, 2020; Holy Garden, Botanická zahrada Petra Albrechta v Prostějově, 2021; Beast of Eden, Galerie Dolu Michal, Ostrava, 2021. Z účastí na společných výstavách připomeňme z nedávné doby např. Warsaw Off ART, Varšava, 2021; Festival současného umění Prostějov, 2021; Božská tragikomedie, Divadlo Komedie, Praha, 2021; No Drama, Pražský dům, Brusel, 2021; Nadějné vyhlídky, Centrum současného umění DOX, Praha, 2021; Sochy ve městě – Narovnám záda, prorazím strop, Slaný, 2022. / www.nikolaemmarysava.com

LINDA WRONG (*1989, Nový Jičín) studovala v letech 2010–2015 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (J. Kovanda) a v letech 2013–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze (J. Příhoda, D. Záhoranský a P. Sceranková, L. Rittstein); v roce 2012 absolvovala stáž na National Academy of Art Sofia a v roce 2018 na Seni Institut of Art Yogyakarta v Indonésii. Byla zastoupena na společných výstavách, např.: Next life I would be an artist again. Pokoje, Praha, 2015; Sonda, Valeč, 2016; Prague Now!, Clam-Gallasův palác, Praha, 2017; VáclavART, Václavské náměstí, Praha, 2017; Chicken what I met, Survive Garage, Jakarta, Indonésie, 2018; Antikontext, Galerie ViaArt, Praha, 2020; Magic Garden, Petrohradská Gallery, Praha, 2020; Listening the City, Künstlerhaus Andreas-Stadel, Řezno, 2021; Kongres Futorologiczny Narracje #12, Gdaňsk, 2021; Husitky na Baltu, Katovice, 2021. / www.bestrongstaywrong.com