12. 10. / Artalk pořádá v Brně panelovou diskuzi o třídních nerovnostech v umění

21. 9. 2023Artalk Info

Není třída jako třída: Jak se projevují třídní rozdíly v prostředí vysokých uměleckých škol / Panelová diskuze v rámci oslav 15. výročí Artalku / diskutující: Tereza Stejskalová, Jiří Gruber, Eva Lukešová a Johana Chylíková / moderuje: Anna Remešová / Dům umění města Brna – Dům Pánů z Kunštátu / Brno / 12. 10. 2023 v 18:00

Z výzkumu ve Velké Británii v roce 2015 vyplynulo, že většina pracujících v kultuře a kreativních odvětvích pochází ze střední třídy a že je kultura obecně chudá na diverzitu, i co se týče aktivně působících žen nebo příslušníků menšin. Na otázku, co to znamená pro kulturní produkci jako takovou, se špatně odpovídá v přesných sociologických datech, přesto dává smysl si ji položit. V rámci panelové diskuze se na ni podíváme v konkrétním kontextu vysokého uměleckého školství. V uplynulých letech totiž proběhly rozsáhlé výzkumy mezi studujícími a absolventy a absolventkami vysokých uměleckých škol, jejichž výsledky byly publikovány na AVU (kniha Hranice příležitostí, 2022) anebo budou publikovány k příležitosti 30. výročí FaVU letos na podzim.

Diskuze se zaměří na tyto nedávné výzkumy, ale také na další nerovnosti, kterým studující na vysokých uměleckých školách čelí. Jaká existují jejich řešení? A musí být člověk bohatý, aby se mohl umění věnovat?

Diskutující: Eva Lukešová, Johana Chylíková, Tereza Stejskalová, Jiří Gruber

Moderuje: Anna Remešová

(Z diskuze bude pořízen záznam pouze ve formě audia, doporučujeme proto přijít na místo.)


Johana Chylíková je socioložka. Pracuje jako odborná asistentka v Českém sociálněvědním datovém archivu v Sociologickém ústavu AV ČR. Vyučuje sociologii na Katedře filozofie na Technické univerzitě v Liberci. Publikovala studie z oblasti sociálněvědní metodologie v českých a zahraničních odborných časopisech a knihách, v současné době se zabývá kvalitativním výzkumem socioekonomických nerovností.

Eva Lukešová je absolventka oborů sociální antropologie a genderových studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, a sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Během studií se stala zakladatelskou členkou studentské iniciativy H.Art, která usilovala a docílila 40% zastoupení žen-umělkyň v umělecké radě FaVU. Od roku 2019 zastává pozici ředitelky v Genderovém informačním centru NORA, o.p.s. Její profesionální působení je zaměřeno na podporu genderově citlivého vzdělávání, komunikaci a boj proti genderově podmíněnému násilí v akademickém a výzkumném prostředí. Jedním z jejích nedávných aktivit bylo provedení genderové analýzy na Fakultě výtvarných umění, která měla za cíl zjistit názory a postoje absolventek a absolventů této fakulty.

Jiří Gruber působí jako intermediální umělec, kurátor a galerijní pedagog. Studoval na FF MU a FaVU VUT, v současné době je studentem ateliéru Intermédia 3 na AVU. Absolvoval stáže na HfG v Karlsruhe, albánské Tirana ArtLab a srbské Kvaka 22. Je členem týmu ostravské galerie současného umění PLATO.

Tereza Stejskalová je kurátorka působící v Praze. Je ředitelkou tranzit.cz a spoluzakladatelkou bienále Ve věci umění. V letech 2018–2022 působila jako výzkumná pracovnice a pedagožka na Akademii múzických umění v Praze. Spolupracovala na mnoha výstavách a projektech po celé Evropě. Publikuje texty v akademických i neakademických časopisech a je editorkou několika publikací.


Diskuze a party proběhne jako součást doprovodného programu k výstavě Když jednoho podzimního rána studující

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně slaví v letošním roce třicáté výročí založení. V prostorách v prvním patře Domu pánů z Kunštátu u této příležitosti pořádá od 4. října do 5. listopadu 2023 výstavu s názvem „Když jednoho podzimního rána studující“, která bude slavnostně zahájena v úterý 3. října. Třicetileté výročí FaVU je příležitostí i povinností bilancovat nejen vlastní historii, ale i fenomén uměleckého vzdělávání v širším slova smyslu, o což se právě tato výstava snaží.

Na výstavě spolupracují Vasil Artamonov, Patricie Fexová, Václav Magid, Matěj Pavlík, Petr Nápravník, Daniel Nováček, Matěj Pokorný, Karolina Raimund, Sláva Sobotovičová, Václav Stratil, Kateř Tureček, Tereza Velíková, Dušan Zahoranský, Veronika Žilinská, Adam Žufníček a další.

Kurátorky: Café Utopia