12. 12. / Sympozium PRÁCE na AVU o umělecké praxi a statusu umělce

11. 12. 2022Artalk Infoservis

Co dělá dobré umění dobrým uměním? A musí umělkyně trpět, aby vytvořila své životní dílo? Doktorandské sympozium PRÁCE na AVU se během jednoho intenzivního dne dotkne několika témat, které s uměleckou tvorbou a prací v kultuře úzce souvisí. Spolu s Ondřejem Trhoněm (a Markem Fisherem) a Kateřinou Smejkalovou se zamyslíme nad podobou práce v současné kapitalistické společnosti, s Jiřím Skálou a Kateřinou Nedbálkovou se podíváme na užitečnost kategorie třídy pro analýzu umělecké scény, sociolog Petr Mezihorák a zástupce slovinského odborového svazu Zasuk nás provedou světem organizování v rámci kulturního sektoru, a nakonec se prostřednictvím večerní panelové diskuze zaměříme na otázku, co je to status umělce/kyně a k čemu nám může být dobrý.

Během koronavirové pandemie byly nesnáze spojené s uměleckou prací o to viditelnější – trápila nás izolace, nemoce, péče o děti, které zůstaly doma, výpadky příjmů i zavřené kulturní instituce a nemožnost cestovat. Kolik se však objevilo dobrých uměleckých děl a výstav? Anebo jsme spíš byli všichni rádi, že jsme rádi?

Co pandemie vyjevila především, byly sociální a pracovní podmínky umělecké tvorby v České republice. Lidé v kultuře často pracují na krátkodobé dohody nebo jako OSVČ bez sociálních jistot, za nízké platy a bez vidiny odpočinku v důchodu. Práce v kultuře a umělecká tvorba ale takto vypadat nemusí – po celé Evropě existují příklady státní podpory umělců a umělkyň a iniciativy, které usilují o lepší pracovní podmínky.

Kdy a kde: 12. 12. 2022 od 10.00 do 18.00 v aule AVU

Program

Budoucnost práce (10.00–12.00)

10.00 společné čtení a diskuze nad vybranými eseji Marka Fishera, vede Ondřej Trhoň

11.30 Kateřina Smejkalová: Česko v pasti levné práce

Třída a umělecké scéna (13.00–14.00)

13.00 Jiří Skála: Umělecká práce: mezi seberealizací a obživou

13.30 Kateřina Nedbálková: Třídy v praxi a třídy na papíře

Organizování (se) na kulturní scéně v Evropě (14.30–16.00)

14.30 Petr Mezihorák: Možnosti sebeorganizace pracujících v kultuře a jejich autonomie

15.00 Slovinský odborový svaz Zasuk: Art Workers Organize: the Case of Zasuk

Panelová diskuze Proč potřebujeme status umělce a umělkyně? (16.30–18.00)

Hostky: Jana Návratová (IDU), Zuzana Došeková (MK SR) a Johana Lomová (Spolek Skutek), moderuje Anna Remešová

Právní status umělce a umělkyně, o kterém se během pandemie začalo čím dál více mluvit na české kulturní scéně, je opatření pomáhající tvůrcům a tvůrkyním v jejich práci. Umělecká tvorba je značně nejistá a nepravidelná, což je dynamika, kterou status zohledňuje a umožňuje jejich finanční podporu i v době, kdy příjmy z různých důvodů vypadnou (například kvůli nemoci, stáří, rodičovství, lockdownu ad.). Kromě toho pomáhá status také zmapovat kulturní scénu a zaměřit finanční podporu od státu efektivně.

V rámci panelové diskuze se zaměříme na jednoduchou otázku: Co je status umělce a umělkyně a proč jej potřebujeme? Zajímat nás bude primárně aktuální vývoj diskuze a jeho přípravy na evropské a lokální úrovni. Podíváme se ale také na příklady z různých evropských zemí a na to, jaké existují další možnosti státní podpory umělecké tvorby.

FB událost (panelová diskuze o statusu umělce)