14. 2. 2023 / The City and the City s Nataliou Revko

Natalia Revko: The City and the City / Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení / Košice / 14. 2. 2023 o 10.00 hod

Srdečne pozývame na prednášku The City and the City s Nataliou Revko, ktorá vám bližšie priblíži moderné a súčasné umenie v Odese na Ukrajine.

Dňa 14. 2. 2023 o 10.00 v posluchárni V2 na Fakulte Umení, Watsonova 4, Košice.

Natalia Revko pracuje s archívmi moderného a súčasného umenia v Odese na Ukrajine. Dlhodobo rozvíja svoj vlastný rozsiahly archív, v ktorom zhromažďuje príbehy a digitálne kópie zo súkromných zbierok umelcov a kurátorov. Zameriava sa na undergroundové umelecké komunity 70.-80. rokov, ako aj na vznik prvých súčasných umeleckých inštitúcií a kurátorských prístupov 90. rokov. V teoretickej praxi sa zaujíma o prepojenia medzi topografiou mesta, ľudovou architektúrou, kolektívnou pamäťou a environmentálnou problematikou.

* Názov prednášky odkazuje na knihu The City & the City od China Miéville

Natalia Revko je nezávislá kurátorka a výskumníčka súčasného umenia. Je riaditeľkou mimovládnej organizácie „Slushni Rechi“. V rámci nej zorganizovala mnoho vzdelávacích projektov a výstav, vrátane zvukového laboratória v botanickej záhrade v Odese a výskumu súkromných spomienok ľudí žijúcich v 90. rokoch. Medzi nedávne projekty patrí kurátorské zastrešenie výstavy „I can speak about war / I can not speak about war“ v Centre súčasného umenia Laznia (Gdansk, Poľsko) a spolupráca s Kandis Friesen na projekte „Her right year is shorter than the left”’ v Galerie im Turm (Berlín, Nemecko).

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.

Vstup voľný.