17. 5. 2023 / Komentovaná prehliadka k výstave Kataríny Poliačikovej Chvejúce sa okraje

Komentovaná prehliadka k výstave Kataríny Poliačikovej Chvejúce sa okraje / Galéria Medium / Bratislava / 17. 5. 2023 o 18:00 hod.

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku k výstave Chvejúce sa okraje s Katarínou Poliačikovou a kurátorkou Zuzanou Jakalovou. Komentovaná prehliadka bude v rozhovore voľne nadväzovať na prednášku jaskyniara Gabriela Lešinského, s ktorým Katarína spolupracuje a ktorá začne o 18:00 - preto jej začiatok udávame v rovnaký čas.

Výstava ‘Chvejúce sa okraje‘ Kataríny Poliačikovej hovorí o premenách hmoty, o jej miznutí a opätovnom vynáraní sa. Je o metamorfózach príbehov, ich premenlivých tempách, o mysliteľných i špekulatívnych jazykoch, ktorými môžu byť vyrozprávané, o perspektívach, ktoré bežne pretekajú pod ich povrchom. Hovorí o časovosti, ktorá presahuje ľudskú skúsenosť. O rytmoch riečneho a morského dna, o spolužití vody a entít, ktoré svojím pulzovaním unáša, živí, zahladzuje. Je o priepustných hraniciach medzi dôverným a neznámym, veľkým a malým, poznaným a nepoznateľným. Je viac-než-ľudským amalgámom hmôt, miest, tiel, vzťahov, pocitov a skúseností, dotýkajúcich sa chvejúcimi okrajmi.

Výstavu Chvejúce sa okraje môžete navštíviť do 28. 5. 2023.