20. a 21. 9. 2023 / Sprievodné podujatia v Galérii Jozefa Kollára

Sprievodné podujatia v GAJK / Slovenské banské múzeum / Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica / 20. - 21. 9. 2023

Srdečne pozývame na sprievodné podujatia: komentovanú prehliadku, prechádzku mestom a diskusiu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. a 21. septembra v Galérii Jozefa Kollára.

V stredu, 20. 9. 2023 sa o 16:00 hod. uskutoční komentovaná prehliadka všetkých našich aktuálnych výstav a reinštalovaných stálych expozícií. Kurátorka GaJK Mária Janušová Vás prevedie expozíciami starého umenia a tvorby Jozefa Kollára, výstavou zachránených minerálov z Berggerichtu, ako aj výstavami súčasného umenia od Mareka Kvetana, Zuzany Bakovej, Zoyi Laktionovej, Barbory Fastrovej a Johany Pošovej. Výstavou "Pod snehom rastie tráva aj na kameňoch" osobne prevedie umelkyňa Silvia Balážová.

Vo štvrtok, 21. 9. 2023 sa v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva uskutočnia dve podujatia, ktoré sa budú tematicky zameriavať na 30. výročie zápisu Banskej Štiavnice do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

O 16:00 hod. sa bude konať prechádzka s odborníkom na pamiatkovú ochranu Pavlom Fabianom. Počas prechádzky poukážeme na dobré a zlé príklady praxe ochrany pamiatok v oblasti obnovy, údržby a prevádzky.

O 17:00 hod. sa v GaJK uskutoční diskusia s názvom „Kultúrne dedičstvo lokality UNESCO Banská Štiavnica“. Odborníci a odborníčky z oblasti ochrany pamiatok budú debatovať o význame ochrany, preventívnej údržby a prezentácie pamiatok, ako aj o nových výzvach v obnove a prevádzkovaní pamiatkovo chránených stavieb v kontexte energetickej a klimatickej krízy. Diskusie sa zúčastnia: Uršuľa Ivanová (KPÚ), Anna Faturová (PÚ SR), Ivan Farárik (Pro Monumenta, PÚSR), Iveta Chovanová (SBM, PÚSR).

Počas diskusie si budete môcť pozrieť originály listín zápisu Banskej Štiavnice na zoznam lokalít UNESCO.

Vstup zdarma

Srdečne pozývame!

Tím GaJK