23. 9. 2015 / Iné videnie - workshop finalistu Oskára Čepana 2015

Finalisti 20. ročníka Ceny Oskára Čepana sa predstavia prostredníctvom workshopov v štyroch mestách – Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Zámerom výtvarných stretnutí bude priblížiť proces tvorby a premýšľanie umelcov a finalistov Radka Brousila, Františka Demetera, Viktora Fučeka a Jána Zelinku. Zapojiť sa do otvoreného formátu workshopov bude možné kedykoľvek v čase ich trvania a pre účasť nie je nutné žiadne výtvarné vzdelanie.

S maliarom Františkom Demeterom budú účastníci workshopu v košickej Tabačke Kulturfabrik hľadať odpovede na základe konceptuálnych zadaní. Pokusy a omyly sú vítané.

Kapacita workshopov je obmedzená, preto prosíme o potvrdenie účasti na: kuchtova@oskarcepan.sk.

Viac informácií o workshopoch:

http://oskarcepan.sk/

http://tabacka.sk/

------

František Demeter (*1975, Trebišov)

Štúdium: 1994 ‐2000 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof. Jána Bergera). Žije a pracuje v Bratislave.

Hnacím motorom Františka Demetera sú paradoxne pochybnosti o možnostiach maľby ako zobrazovacieho prostriedku. Tento konflikt a množina otázok s ním súvisiaca (napríklad: čo tvorí obraz?) je ako leitmotív, ktorý ho inšpiruje k experimentom na poli maľby. A ešte je tu divák, pohybujúci sa po priestore a pozorujúci dielo z rôznych perspektív. V posledných dvoch Demeterových inštaláciách v galérii Krokus v Bratislave a v galérii SPZ v Prahe sa úloha diváka ukázala byť kľúčová. Dostal možnosť pohybovať Demeterovými obrazmi (a dotknúť sa ich!), čím pre ne vytvoril nový kontext a pre seba zmenil uhol pohľadu. Umelcova viacročná snaha o narušenie tradičnej normy, podľa ktorej patrí obraz na stenu, vyústila do spomínaných maliarskych enviromentov. Demeter nie je umelec, ktorý na plátno prenáša vopred zadefinovanú kompozíciu. To niekedy spôsobí viacnásobné premaľovanie obrazu. Formálny princíp posledné roky umocňuje jeho radikálna práca s rámom, ktorý nemá štandardný rozmer. Výsledné dielo je teda vyústením prvotného zámeru a spontánnej improvizácie v procese tvorby. (Gabriela Kisová, 2015)

Web:

www.works.io/frantisek-demeter

krokusgaleria.sk/umelec/frantisek-demeter