26. 10. 2022 / Arttalk: Umelecký kritik – ohrozený druh?

24. 10. 2022Artalk Infoservis

Arttalk: Umelecký kritik – ohrozený druh? / Dot Contemporary Art Gallery, Jurkovičova tepláreň, Bratislava / 26. 10. 2022 o 18:00 hod.

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „ARTTALK”. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.

Umelecký kritik – ohrozený druh?

Silvia L. Čúzyová / Adrián Kobetič

moderuje: Jana Babušiaková

Umelecká kritika je milovaná i nenávidená. Kritizovať niekoho tvorbu, to znie negativisticky, predsa len však dobrá kritika má potenciál posúvať vpred umelcov, kurátorov i celý odbor. Ale ako ju možno robiť dobre v súčasných podmienkach? Ak existuje v našich končinách dosť tých, ktorí sa dajú na dráhu umeleckého kritika či kritičky, majú sa ako a kde realizovať? A nevymizla umelecká kritika v množstve reportov o výstavách? Diskusia otvorí otázky o tom, aké sú znaky dobrej kritiky, aký je súčasný stav a fungovanie tejto profesie u nás, aké sú podmienky a miesta pre jej rozvíjanie a zachovanie garancie kvality voči bulvarizácii či vplyvu PR textov. Taktiež podnieti úvahu o tom, aký význam má kritika v zmysle spätnej väzby k tvorbe umeleckých diel a výstav ako ju nielen dávať, ale aj prijímať.

Silvia L. Čúzyová je historička umenia a nezávislá kurátorka. Magisterské štúdium v odbore dejiny umenia a kultúry absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2001 – 2006, prof. M. Hamada), doktorát získala na Katedre teórie a dejín umenia (prof. M. Zervan) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2013). V rokoch 2009 – 2017 bola riaditeľkou Galérie Medium v Bratislave, následne vedeckou pracovníčkou Centra výskumu VŠVU (2016 – 2019). Aktuálne prednáša dejiny umenia, analýzu, interpretáciu a kritické písanie na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Pracuje aj ako kurátorka v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave a samozrejme aj na vlastných kurátorských projektoch doma i v zahraničí. Špecializuje sa na historiografiu umenovedy a kritiky umenia, moderné a súčasné umenie. Od roku 2022 je členkou Slovenskej sekcie AICA.

Adrián Kobetič študoval dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Po skončení štúdia pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.

Z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný!