4AM k vypovězení z prostor Galerie architektury

Rada Nadace české architektury v polovině května oznámila sdružení 4AM, že mu od příštího roku nebude dále poskytovat prostory Galerie architektury. Přinášíme v plném znění prohlášení členů sdružení, kteří aktuálně hledají pro své aktivity nový prostor, zatímco Galerie architektury by měla fungovat jako místo, jenž si může za poplatek pronajmout k výstavním účelům v podstatě kdokoli. Oficální prohlíšení rady zde, komentář ředitele Domu umění města Brna Rostislava Koryčánka zde.

Vážení členové správní rady Nadace české architektury,

rádi bychom reagovali na oznámení o ukončení smlouvy s 4AM Fórem pro architekturu a média v prostorách Galerie architektury v Brně.

V polovině května nám bylo dvěma členy správní rady (Radkem Kolaříkem a Jakubem Fišerem) oznámeno, že správní rada NČA odhlasovala v poměru 4:2 hlasům ukončení naší činnosti v prostorách domu na ulici Starobrněnská 18, a to ke konci roku 2012. Vzhledem k neformálnímu charakteru setkání a nejednoznačnosti vyjádření zmíněných dvou členů správní rady jsme se dohodli na dalším společném jednání, kde nám měly být sděleny konkrétní důvody výpovědi. Po několikerém neúspěšném nabídnutí možných termínů setkání nám bylo telefonicky sděleno, že Nadace již s žádnou další schůzkou se 4AM nepočítá.

O měsíc později vyšlo na internetových stránkách NČA oficiální prohlášení, kde se uvádí: „Galeristé byli vybráni na základě výběrového řízení v roce 2010. Výběrové řízení se konalo v době, kdy galerie byla půl roku uzavřená. Výběrová komise tehdy vybrala ze dvou uchazečů na základě předloženého programu sdružení 4AM. Volba byla chápána částečně jako experiment. Ten byl s dvouletým odstupem dle většinového mínění správní rady vyhodnocen jako neúspěšný, neboť se míjí s posláním nadace.”

Toto zdůvodnění považujeme za nedostačující, stejně jako tvrzení, že se naše činnost míjí s posláním NČA. Dle prohlášení na webových stránkách byla Nadace české architektury založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást kultury. Za rok a půl činnosti 4AM byla zrealizována řada autorských výstav, workshopů a diskuzí týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a nových médií a kriticky zkoumány a problematizovány aktuální kulturně-společenské fenomény – výstavy Umění a osvobození. Evropa 1943-1967: Lidé revoltující, Kompaktní město, Urban divan, Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury, Remake, Expozice jednoho projektu a mnohé další. Tyto projekty vznikaly ve spolupráci s řadou partnerů z ČR i ze zahraničí, mezi které patří f.e.a. – forum experimentelle architektur Vídeň, KÉK Budapešť, rese arch Bratislava, Zeppelin Association Bucharest, OBERLIHT Chisinau, Urban Reaktor (Tbilisi), Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Dům umění města Brna, Muzeum umění Olomouc, Fakulta výtvarných umění a Fakulta architektury VUT v Brně, Katedra Teorie interaktivních médií MU v Brně, Kruh či Era 21 a také za účasti mnoha osobností, jako Jan Tabor (CZ/AT), Iris Meder (AT), Rostislav Koryčánek, Gabu Heindel (AT), Levente Polyák (HU), Jana Horáková, Tomáš Valena (CZ/DE), Petr Rezek, ateliér DRNH, Zdeněk Fránek, Svatopluk Sládeček, Martin Jančok, Aleš Šedivec (SK), Osamu Okamura, ateliér PPAG (AT), ateliér Kuba&Pilař, Studio Bazar (RO), Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan Pfeiffer, Peter Stec (SK), Sporaarchitects (HU), Under-Construction Architects nebo Richard Loskot (finalista ceny Jindřicha Chalupeckého 2012). Dvě z výstav 4AM se stanou součástí instalace Asking architecture architekta Jana Perneckého (SK) v pavilonu České a Slovenské republiky na letošním 13. Bienále architektury v Benátkách.

Označení této činnosti za „neúspěšný experiment“ není proto podle našeho názoru na místě, neboť zpochybňuje aktivity a odbornost i výše uvedených institucí a osobností. Navíc finanční prostředky na realizaci svých projektů získává 4AM i od NČA samé na základě rozhodnutí grantové komise, jejíž odborný názor je tedy také zjevně v rozporu s uvažováním správní rady. Jako neprofesionální vnímáme i dlouhodobě problematickou komunikaci ze strany Nadace a celý způsob oznámení výpovědi bez jakékoli diskuze. Tyto kroky podle nás míří proti zájmům a potřebám nejen architektonické obce, ale omezují i samotné možnosti zprostředkování architektury široké veřejnosti. To vnímáme jako zásadní rozpor s deklarovaným posláním Nadace české architektury.

Přes dosavadní úzkou vazbu 4AM na prostor Galerie architektury v Brně, kde jsme mimo jiné vybudovali knihovnu odborných periodik a publikací (Kabinet) a prostor pro workshopy a vzdělávání (MediaLab), hodláme pod hlavičkou 4AM pokračovat v naší odborné činnosti a dalších aktivitách i nadále v jiných prostorách. Pro budoucnost jedné ze dvou galerií architektury v ČR však rozhodnutí správní rady NČA znamená krok zpět do doby skomírajícího či dlouhodobě uzavřeného galerijního prostoru. Zůstává otázkou, proč takový stav nečinnosti vyhovuje členům správní rady NČA. Odpověď na ni již v tuto chvíli nemusí hledat sdružení 4AM, měla by však být předmětem zájmu české architektonické obce.

Roman Čerbák, Kateřina Drajsajtlová, Klára Eliášová, Barbara Herucová, Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková, Prokop Holoubek, Jakub Kopec, Adam Kvasnička, Ondřej Merta, Stanislava Moravcová, Vít Musil, Václav Peloušek, Christine Rahn, Tereza Rullerová, Evi Scheller, Jaroslav Sedlák, Zdeněk Severa, Jiří Suchánek, Jan Svoboda, Šárka Svobodová, Barbora Šedivá, Lucie Valdhansová a ostatní členové sdružení 4AM