9. 1. 2023 / Spolek Skutek a Artalk pořádají v Brně večer na téma statusu umělce a umělkyně

Je umění hobby anebo je to vlastně práce, která má svá specifika? Jak máme v chronicky podfinancované kulturní sféře vlastně tvořit, kurátorovat a psát, když náklady na běžný život stále stoupají?

Umění jako práce: co je můj status?

Tématický večer s krátkými autorskými vstupy a úvodem k problematice statusu umělce

Místo: TIC, Brno

Čas: 9. ledna 2023 od 17:30

Ministerstvo kultury ČR aktuálně připravuje definování tzv. statusu umělce a umělkyně, nového zákonného rámce, který by měl umožnit všem pracujícím v kultuře a umění lépe fungovat v nejistém světě. Takzvaný status umělce a umělkyně ještě není pevně ustanoven a stále je možné zapojit se do vyjednávání.

Spolek Skutek a další profesní asociace se do vyjednávání snaží aktivně zapojit například skrze dotazník. Základem pro ukotvení rámce statusu umělce a umělkyně je sběr informací o tom, kdo to vlastně umělecky tvůrčí osoby jsou, co je možné pod tvůrčí činnost zahrnout, jaké mají potřeby a v jaké sociální situaci se nacházejí. Právě tyto otázky se pokusí zodpovědět akce, kterou pořádá časopis Artalk a brněnská pobočka Spolku Skutek.

Vyzvaní umělci a umělkyně představí své (provizorní) odpovědi na výše načrtnuté otázky formou krátkých autorských vstupů.

Pozvání přijali:

* Zbyněk Baladrán

* Polina Davydenko

* Jakub Jansa

* Barbora Klímová

* Max Máslo

Následovat bude stručné shrnutí aktuální situace vyjednávání s MK ČR a moderovaná diskuse s publikem, kterou povede Johana Lomová za Spolek Skutek a Anežka Bartlová za Artalk

> z akce bude pořízen záznam