Seminár A čo okrajové oblasti? v tranzit.sk

TS: Seminár v tranzit.sk - A čo okrajové oblasti?

Prednášky: Andreja Mesarič, anna ričář libánská, Kvet Nguyen
Premietanie krátkeho filmu Denisa Kozerawského Kambium1942
Diskusia: Andreja Mesarič, anna ričář libánská, Kvet Nguyen a Denis Kozerawski
Moderovaná Ivou Kovač

Dátum: 19. júna 2024, 18.00 hod
Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30
Podujatie sa koná v angličtine.

Oblasti stredovýchodnej Európy (SVE) a juhovýchodnej Európy (JVE) boli historicky podriadené rôznym impériám až do začiatku 20. storočia. Ovplyvnila ich história kolonializmu (hoci skôr formou ekonomického vykorisťovania než účasti na politickom rozdelení) a koloniality (myslenia vytvoreného spoločenskými vzťahmi podporovanými históriou kolonializmu). V dôsledku toho sa stali súčasťou globálnych vzťahov vytváraných počas tejto histórie. Od pádu štátneho socializmu a smerovania mnohých z týchto štátov do EÚ (teda tých, ktoré sú v procese predvstupových dohôd) sa dominantné politické pozície vo väčšine týchto štátov približujú EÚ alebo západu.

Seminár predstaví akademický a umelecký výskum s cieľom prezentovať rôzne prípady v dlhej histórii inakosti týchto európskych periférií. Andreja Mesarič a anna ričář libánská sa zamerajú na prípady z histórie, ktoré prispeli k upevňovaniu rasistických stereotypov v okrajových častiach Európy. Antropologička Andreja Mesarič sa zameria na svoj výskum slovinskej katolíckej misie v Sudáne v 19. storočí a odhalí rané prípady belošstva ako konštruktu v Slovinsku. Keď sa presunieme ďalej do súčasnosti, anna ričář libánská, výskumníčka v oblasti iberoamerických štúdií, sa bude zaoberať vytváraním obrazu domorodých Indiánov v českej (populárnej) kultúre a ich znázornením v českej predstavivosti v rokoch 1948 až 1989. Kvet Nguyen, umelkyňa, ktorá vystavuje v rámci výstavy Od–vrátiť zrak, predstaví umelecký výskum zameraný na vizuálne zobrazenie vietnamskej komunity na Slovensku prostredníctvom oficiálnych záznamov a súkromných archívov niektorých členov komunity, čím odhalí určité rozdiely v zastúpení počas štátneho socializmu a v dobe po ňom. Krátky film Kambium1942, v réžii umelca Denisa Kozerawskeho, odhaľuje historické prepojenie s globálnym koloniálnym poriadkom prostredníctvom ťažby surovín na Slovensku, ktoré sa využívali v koloniálnom úsilí, a zároveň sa zameriava na pretrvávajúcu diskrimináciu rómskej komunity v regióne.

Po prezentáciách a premietaní sa autori zapoja do diskusie, ktorú bude moderovať kurátorka výstavy Od–vrátiť zrak, Iva Kovač.
Seminár sa koná v rámci výstavy Od–vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i).

Výstava Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i) sa koná v spolupráci so združením Mesto Žensk.
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mediálni partneri: Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net