Lorem ipsum dolor

Anetta Mona Chișa v Galerii U Dobrého pastýře v TIC

Anetta Mona Chișa / XYZYGY / kurátorka: Marika Kupková / Galerie U Dobrého pastýře / Galerie TIC / Brno / 27. 3. – 6. 7. 2024

Foto: Tomáš Souček