Artalk.cz a Artyčok.TV pořádají diskuzi Peníze, nebo život II: Státní podpora živého umění a její alternativy

13. 11. 2020Artalk Infoservis

V loňském roce uspořádaly platformy Artyčok.TV a Artalk.cz diskuzi o etice financování výtvarného umění, jež si kladla za cíl vytvořit prostor pro sdílení názorů nad stávajícími modely podpory. Letos navážou panelovou debatou o státní podpoře umění a možnostech dalších zdrojů příjmů.

Kromě tématu soukromého financování, jehož zdroje pochází z neetického podnikání, zde vyvstaly zřetelně také pochyby týkající se veřejných dotací na živé umění. Stranou pak zůstaly úvahy nad alternativami, které by kombinovaly různé formy příjmů a zároveň fungovaly udržitelně a dlouhodobě. Letos chceme na tuto debatu navázat, a to právě těmito otázkami: Do jaké míry jsou veřejné finance stabilními a transparentními zdroji příjmu nezávislé umělecké scény? Jak vypadá státní kulturní politika na roky 2021 – 2025 a co všechno tento dokument ovlivňuje? Jaké existují alternativní modely financování? A jsme dostatečně připraveni na případné škrty v dotačních programech či na sociální a politické změny, které nás s velkou pravděpodobností v budoucnu čekají?

Datum 16. 11. 2020 v 17:00

Diskuzi uvedou krátké příspěvky od hostů a hostek:

Milan Němeček (Náměstek pro řízení sekce živého umění, Ministerstvo kultury ČR) a Jakub Bakule (zástupce MK ČR pro kulturně-kreativní sektor)

Vasilena Gankovska (IG Bildende Kunst/ Asociace výtvarných umělců, Rakousko)

Jozef Kovalčík (ředitel Fondu na podporu umenia, Slovensko)

Diskuzi bude moderovat kritička umění Anežka Bartlová.

Po příspěvcích bude následovat moderovaná diskuze s hosty, které doplní historička umění Johana Lomová a vizuální umělec Zbyněk Baladrán. Do debaty bude možné vstupovat otázkami přes streamovací službu Zoom nebo Facebook organizátorů. Více informací o akci a odkaz na stream naleznete v popisu facebookové události.

Akci organizují platformy Artalk.cz a Artyčok.TV v koprodukci s Centrem pro současné umění Praha (CSU).


Ilustrační obrázek: Max Máslo