Artalk.cz a Kapitál pořádají diskuzi o financování umění a uměleckého školství

Otázky týkajúce sa financovania a finančného ohodnotenia súčasného umenia, umeleckých škôl a umelcov visia vo vzduchu už dlhšiu dobu. Dotýkajú sa politiky, etiky, morálky, klimatickej krízy, aktuálne pandémie a najmä dlhodobo pretrvávajúceho podfinancovania vizuálneho umenia v kultúrnom sektore. Koncom roka 2020 sa na Artalku stal jedným z najčítanejších textov neďakovný list od Lucie Tkáčovej venovaný Tatrabanke, ktorá ním otvorila a vzbudila hneď niekoľko kritických a emotívnych reakcií ako u umeleckej obce, tak aj mimo nej.

Diskusia, ktorú Artalk pripravil spolu s Kapitálom, spája dve najčítanejšie umelecko-kritické platformy. Redakcie oboch médií sa rozhodli v tejto diskusii spojiť sily, keďže obidve platformy zaujíma celkový rámec a politicko-kultúrny kontext aj detailnejšie preskúmanie pozícií a problémov, ktoré otázky financovania vizuálneho umenia v Česku a na Slovensku so sebou prinášajú. Diskusia sa zameriava na financovanie vysokých umeleckých škôl v oboch krajinách a pozvala preto do diskusie vybraných zástupcov hlavných školských inštitúcií v Česku a na Slovensku – VŠVU, UMPRUM, AVU a FaVU. Hlavnými okruhmi diskusie budú limity financovania v umení a iné druhy podpory, možnosti financovania jednotlivca a kolektívov, systémové problémy spôsobujúce nerovnosti, výhody a nevýhody čerpania z viacerých zdrojov, čo všetko obnáša súkromné financovanie a sponzoring, ako odmietnuť finančnú podporu pochádzajúcu od investorov s diskutabilnými zdrojmi financií a s ním súvisiaci artwashing a environmentálna zodpovednosť. Zámerom diskusie je uviesť aj reálne „dobré a zlé“ príklady – kde to funguje a kde naopak nefunguje. Dôležitou súčasťou bude aj návrh, ako by systematicky mohla prebiehať reflexia názorov v umeleckej scéne.

Podujatie prebehne ako live stream na facebookových stránkach Kapitál a Artalk.cz, ale diskusie tiež bude možné zúčastniť sa prostredníctvom aplikácie Zoom.

Datum: 3. 5. 2021 od 19:00

Hostia a hostky: Barbora Šimková, Ema Hesterová, Tomáš Vaněk, Bohunka Koklesová a Michal Novotný.

Moderátorka: Katarína Hládeková


Barbora Šimková absolvovala obor Intermediální a digitální tvorba na FaVU VUT v Brně. V současné době je doktorandkou na pražské AVU. Myslí si, že by lidé měli míň pracovat a dostávat víc zaplaceno. Je členkou odpočinkového kolektivu Lilky_60200.

Ema Hesterová vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v súčasnosti dokončuje magisterské štúdium teórie súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne pôsobí v galérii Zahorian & Van Espen a od jari 2019 je aktívnou členkou kolektívu APART, kde sa venuje kurátorskej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti.

Tomáš Vaněk studoval Akademii výtvarných umění v letech 1990–1997 v malířském ateliéru Jiřího Sopka a v ateliéru grafiky II. Vladimíra Kokolii. Během studií založil spolu s Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou a Janem Šerých výtvarnou skupinu Bezhlavý jezdec. V roce 2000 spolu s Vítem Havránkem a Jiřím Skálou založili Produkci aktivit současnosti – PAS a o rok později získal cenu Jindřicha Chalupeckého. V roce 2010 se účastnil Evropského bienále současného Manifesta 8 ve španělské Murcii. Od téhož roku vede ateliér Intermédií III na Akademii výtvarných umění. Od roku 2014 je rektorem AVU v Praze.

Bohunka Koklesová pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Publikovala monografie a viaceré štúdie k problematike oficiálnych fotografií slovenského štátu a stalinskej doby v kontexte vizuálnej kultúry, kultúrnych štúdií a štúdií o pamäti. Od roku 2019 je rektorkou VŠVU v Bratislave.

Michal Novotný studoval dějiny umění a filosofickou antropologii na UK v Praze. Pracoval jako novinář v Mladé frontě DNES, nezávislý kurátor a umělecký kritik. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění Futura v Praze. Od roku 2016 vede s Jiřím Černickým ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Stejný rok obdržel Cenu Věry Jirousové v kategorii etablovaný kritik. V letech 2016 až 2018 spolupracoval jako externí kurátor s ostravskou galerií Plato. Od ledna 2019 působí jako ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.