Ateliérová výstava v Makráči

Výstava na podporu časopisu Ateliér / kurátor: Karel Matouš Zavadil / Galerie Ústavu makromolekulární chemie AV ČR / Praha / 1. 1. - 11. 1. 2013