AVU hledá koordinátora/koordinátorku magisterských programů Výtvarná umění

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa.

koordinátor / koordinátorka magisterských programů výtvarná umění

Pracovní náplň:

  • koordinace a koncepční řízení hlavních magisterských studijních programů Výtvarná umění (6-letý a navazující 3-letý), koordinace a podpora vyučujících a studujících ve spolupráci se studijním oddělením
  • koordinace přesahů studijní agendy a výzkumné činnosti u stávajících a nově realizovaných magisterských programů (Architektonická tvorba a Fine Arts - Art in Context) ve spolupráci se studijním a zahraničním oddělením
  • koordinace pracovního týmu pro přípravu nových akreditací magisterských programů
  • sledování stavu a změn vzdělávacích a kulturních politik a metodik ovlivňujících umělecké vysoké školství v ČR ve spolupráci s širším týmem rektorátu

Předpoklady:

  • Vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření
  • Znalost specifik uměleckého vysokoškolského vzdělávání, dobrá orientace v prostředí (českého) veřejného vysokého školství a především studijní agendy
  • Pracovní zkušenost v prostředí vysoké umělecké školy v ČR nebo v zahraničí výhodou (např. výuka, výzkum, postgraduální studium, hostování)
  • Zkušenost s projektovou koordinací a týmovou spoluprací ve veřejném anebo neziskovém sektoru v kultuře a ve vzdělávání výhodou
  • Znalost anglického jazyka na dobré pracovní úrovni
  • Občanská bezúhonnost