AVU hledá vedoucí pedagožku / pedagoga grafických dílen

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

VEDOUCÍ PEDAGOG / VEDOUCÍ PEDAGOŽKA GRAFICKÝCH DÍLEN

Pracovní náplň:

- koncepční řízení a koordinace specializovaného pracoviště Grafické dílny v Moderní galerii AVU, které poskytuje zázemí pro realizaci studentských prací a výuku předmětů Technologie grafického média a Grafické techniky

- plnění pedagogických činností pracoviště včetně konzultací, a to i v angličtině

- ověřování znalostí k udělení zápočtů a zkoušek

- řízení odborného rozvoje a kariérního růstu týmu (v současnosti 5–6 akademických i technických zaměstnaných)

- hodnocení výsledků práce podřízených kolegů a kolegyň v týmu

- efektivní hospodaření se svěřenými prostředky

- dodržování BOZP a šetrné zacházení s materiály a zařízením GD AVU

- sledování a zodpovědnost za stav tiskových a pomocných zařízení, nářadí a materiálů včetně ekologického ukládání odpadů běžných i nebezpečných

- koordinace a realizace projektů zaměřených na kvalitu výuky a technologický rozvoj pracoviště

Předpoklady:

 • vysokoškolské umělecké vzdělání
 • samostatná umělecká práce koherentní se zaměřením výuky, praxí a konzultacemi v odborných předmětech a jejich zpětná vazba
 • pedagogická praxe a její reflexe
 • komplexní praktický přehled grafických technik včetně znalosti tiskových zařízení
 • zkušenosti se spoluprací s uměleckými institucemi a vzdělávacími platformami
 • organizační schopnosti, schopnost vedení týmu – základní pracovně právní a personalistické minimum
 • pracovní zkušenost v prostředí vysoké umělecké školy v ČR nebo v zahraničí výhodou (např. výuka, výzkum, postgraduální studium, hostování)
 • zkušenost s projektovou koordinací a týmovou spoluprací ve veřejném anebo neziskovém sektoru v kultuře a ve vzdělávání výhodou
 • znalost anglického jazyka na dobré pracovní úrovni
 • občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek/40 000 Kč
 • smlouvu na dobu určitou, po prvním roce smlouvu na tři roky
 • zaměstnanecké benefity podle standardu AVU
 • AVU při rozhodování podporuje diverzitu a vyrovnané zastoupení žen i mužů
 • příjemné prostředí vysoké umělecké školy
 • předpokládaný nástup: srpen–září 2023

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Kontaktní údaje
 2. Strukturovaný životopis
 3. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 4. Motivační dopis obsahující stručnou koncepci vedení Grafických dílen AVU
 5. Doporučující referenci

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně s vybranými kandidáty/kandidátkami.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 20. dubna 2023 e-mailem na adresu kancléřky AVU Šárky Krtkové: sarka.krtkova@avu.cz.

V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.