Barbora Klímová má Cenu od Zbyňka Baladrána

Laureátkou třináctého ročníku Ceny pro umělce nad 35 let – Ceny od Zbyňka Baladrána se stala v úterý 19. března Barbora Klímová.

Barbora Klímová přebírá Cenu od Zbyňka Baladrána. Foto: We Give You Good

Čtyřčlenná porota ve složení:

Jana Bernartová – umělkyně a pedagožka, doktorské studium absolvovala v Ateliéru supermédií na UMPRUM, dále studovala na FaVU v ateliéru Václava Stratila a na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde nyní vyučuje.

Martina Johnová – kurátorka, absolventka FUD UJEP, která se věnuje interdisciplinárním kurátorským projektům, jež reflektují aktuální otázky ve společnosti. V současnosti kurátorsky vede Galerii Hraničář v Ústí nad Labem.

Tomáš Kajánek – umělec, diplomant AVU, který se věnuje převážně médiu fotografie, videa a performance, finalista CJCH v roce 2018.

Šimon Kadlčák – umělec, absolvent FaVU v Ateliéru intermédií nejdřív u Václava Stratila a pak u Pavla Sterce, žije v Brně, odkud dnes vysílá zprávy nejčastěji prostřednictvím média dvourozměrného obrazu nebo psaného textu.

vybírala celkem z pěti finalistů.

Dalšími nominovanými byli: Lenka Klodová, Markéta Othová, Pavla Sceranková, Jiří Skála a Sláva Sobotovičová.

Z vyjádření poroty:

„Cenu pro umělce nad 35 udělujeme umělkyni Barboře Klímové především za citlivou práci s nedávnou historií umění, tvůrčí umělecký výzkum a mezigenerační dialog.“

Umělkyně provádí originální výzkumy v oblasti nedávné historie českého umění, které ji vedou k co nejhlubšímu pochopení původního kontextu a stávají se impulsem k vlastním projektům na pomezí umění a historie umění. Vážíme si jejího přemýšlení o tom, jak skrze dokumenty číst dobu, jak oddělit podstatné od nepodstatného, jak pomocí pozorné archivní a sociologické praxe odhalit historické proměny a propojit vlastní uměleckou práci s kurátorstvím. Její přístup je specifický v kombinování téměř exaktní vědecké metody sbírání dat s intencemi odlišnými od těch, s nimiž ke svému materiálu přistupují historikové umění. Rozhodli jsme se ocenit práci, ve které se pravým uměním stává spíše nehmotná umělecká praxe – aktivita, výzkum, který v konečném důsledku zviditelňuje práce umělců starší generace. Vážíme si pedagogického působení a vedení Ateliéru environment na Fakultě výtvarných umění VUT a zároveň přínosu a dlouhodobého zájmu o budování komunity, mezigeneračního dialogu i zviditelnění brněnské umělecké scény.

Barbora Klímová studovala na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1998–2004), zúčastnila se postgraduálního studijního programu na Hoger Insitute voor Schone Kunsten Antwerp, doktorát získala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V centru její pozornosti dlouhodobě stojí období 70.–80. let v Československu, přičemž její práce se pohybují na hranici umění a dokumentaristiky. V roce 2006 jí byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnější česká cena pro mladé umělce. V roce 2012 ve spolupráci s Danielem Grúňem a Filipem Cenkem kurátorovala např. výstavu Navzájem. Společenství 70. a 80. let. V roce 2013 publikovala knihu Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.

Součástí je i vyhlášení ceny za Počin roku.

Nejvíce hlasů v divácké anketě za období září 2017 – prosinec 2018 získal sedmidílný výstavní cyklus Podmínky nemožnosti Václava Magida v galerii Kurzor.

Cena je každoročně od roku 2007 předávána jako gesto mladší generace tvůrců a teoretiků vůči generaci starších umělců. Jedná se zejména o uznání, které je zprostředkováno vybranému umělci, na jehož volbě se podílí více než 500 osob z celé České republiky, kterým v době hlasování není 35 let, a nominují dva umělce nad 35 let.

Ze součtu došlých hlasů vzniká skupina čtyř až sedmi finalistů. V druhé fázi laureáta vybírá každý rok odlišná porota. Věková hranice „nominátorů“ je zvolena intuitivně; charakter ceny se odvíjí od setkání každoročně obměňované poroty s finalisty v jejich ateliérech.

Stránky aktivity Umělec má cenu: http://www.laureat.cz

Facebook: https://www.facebook.com/umelecmacenu

Instagram: https://www.instagram.com/umelecmacenu/