Biela Kocka: Ocenené projekty, ktoré vznikli na pôde Východoslovenskej galérie

12. 12. 2018Artalk Infoservis

Biela Kocka: Ocenené projekty, ktoré vznikli na pôde Východoslovenskej galérie

Rada galérií Slovenska odovzdávala 3. decembra cenu Biela kocka2 za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2017. Ocenenie získali až 4 projekty, ktoré sa uskutočnili vo Východoslovenskej galérii  a my sme veľmi radi, že naša činnosť je reflektovaná nielen laickou, ale aj odbornou verejnosťou. Štyri individuálne ocenenia dokazujú, že Východoslovenská galéria je profesionálnou a slobodnou platformou. Podnecujeme realizáciu takých aktivít, ktoré svojou kvalitou prekračujú regionálny štandard a nestratia sa v európskej umeleckej konkurencii. Budujeme pevné profesionálne a zároveň ľudské vzťahy s umelcami, odborníkmi a inštitúciami, ale aj vo vnútri kolektívu. Toto je cesta ako chceme našou prácou osloviť čo najširšie publikum, pretože veríme, že umenie kultivuje cez jednotlivca celú spoločnosť. Štyri ocenenia zaväzujú, no zároveň potvrdzujú našu doterajšiu snahu.

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.

riaditeľka Východoslovenkej galérie

Ocenené projekty, ktoré vznikli na pôde Východoslovenskej galérie

1. miesto za odborný projekt - Po moderne / Metropola východu 1945-1989 - mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie Peter Tajkov (kurátor), Miroslav Kleban (asistent kurátora, VSG) architektúra: architekti zerozero

2. miesto za kurátorský projekt realizovaný vo VSG Peter Tajkov: Po moderne / Metropola východu 1945-1989

3. miesto za edukačný projekt realizovaný vo VSG Viera Ballash Dandárová, Petra Filipiaková: VSG mini

3. miesto za odborný projekt - architektúra a dizajn výstavy vo VSG Rastislav Sedláčik, Marcel Benčík, Noro Lacko: Rastislav Sedláčik - Krajina dneSKa