Denisa Dováľová, Michal Machciník a Monika Germuška Vrancová vo White & Weiss Gallery

Denisa Dováľová, Michal Machciník, Monika Germuška Vrancová / Naturálie / Kurátor: Vladimír Beskid / White & Weiss Gallery,  Bratislava / 13. 12. 2022 – 27. 1. 2023

NATURÁLIE

Denisa Dováľová, Michal Machciník, Monika Germuška Vrancová

Kurátor: Vladimír Beskid

13. 12. 2022 – 27. 1. 2023

Vernisáž: 13. 12. o 18.00

White & Weiss Gallery, Grösslingová 50, 811 09 Bratislava

Utorok – piatok, 13.00 – 18.00 hod., zatvorené počas štátnych sviatkov

White & Weiss Gallery uzatvára rok 2022 výstavným projektom s názvom Naturálie, ktorý predstavuje dve mladé umelkyne a jedného umelca zo silnej košickej scény. Absolvovali Katedru výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení TU v Košiciach a v tomto meste pôsobia dodnes. Okrem generačnej a lokálnej príslušnosti sa osobitým spôsobom zaoberajú otázkami krajiny, prírody, prírodnín a skamenelín. Kým hlavným médiom Dováľovej (1991) a Vrancovej (1985)  je maľba, pre Machciníka (1989) sú to 3D realizácie a výskum prírodnín.

Obidve maliarky programovo volia vizuálny jazyk na hranici figuratívnosti a abstrakcie. Ich spoločným znakom sú štylizovaná krajina, čisté plochy a fragmenty prírody. Michal Machciník je zberateľ a výskumník, kombinátor a archeostalker. Z putovania krajinou prináša model „postklasickej vedy“. Vznikajú tak osobité série objektov

Výstavný program galérie v roku 2022 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Výstava sa koná v spolupráci s Galériou Jána Koniarika v Trnave.