#DieloTyzdnaVSG vo Východoslovenskej galérii

#DieloTyzdnaVSG: Každý pocit, ktorý v nás umenie vyvolá je v poriadku / Východoslovenská galéria, Košice / 11. 11. 2022 – 29. 1. 2023

Foto: Dominika Čupková