Diplomky CAS v GAMU

Adrián Kriška, Alena Kolesnikova, Gabriela Palijová & Žil Vostálová, Klára Kacířová, Prokop Jelínek / Výstava diplomových prací Centra audiovizuálních studií, FAMU / GAMU / Praha / 20.6. - 9. 7. 2023

Foto: archiv galerie