Diplomky FUD 23 v Ústí nad Labem

Diplomky FUD 23 / kurátoři: David Kořínek a Nela Kuhnová / Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / 25. 5. – 29. 6. 2023

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás zve na výstavu bakalářských a diplomových prací svých studentek a studentů.

Pravidelná výstava absolventských prací je tentokrát na dvou místech. Bakalářské práce jsou tradičně v prostorách FUD, diplomové práce navštíví diváci v ústeckém Domě kultury. V této budově z 60. let minulého století studenti a studentky z 16 ateliérů FUD vystavují

a intervenují do všech jejích prostor. S díly čtyř desítek vystavujících se tak návštěvníci setkají v místech šatny, podzemním bunkru, lóžích, přilehlých ochozech nebo na balkóně hlavního sálu.

Pro Fakultu umění a designu je důležitý vztah k samotnému městu, jehož je škola přirozenou součástí. Tato skutečnost se promítla i do vizuálního stylu výstav, převzatého

z navigačních systémů měst a institucí, aby došlo k propojení mezi fakultou a centrem města, mezi exteriérem a interiérem, mezi tím, co vnímáme venku a prožíváme uvnitř. Motiv šipek a jejich variací je tak nejen upozorněním na důležité místo, ale i symbolem propojování nebo ukázáním cesty, která je i třeba klikatá, nicméně vždy někam vede. Tento navigační systém tak propojuje nejen místa výstav, ale i obyvatele a návštěvníky Ústí nad Labem s vystavujícími studenty a studentkami.

Vernisáž výstav se uskuteční ve středu 24. května v 18:00 v prostorách Domu kultury Ústí nad Labem.

Ateliéry FUD UJEP:

Produktový design / Design interiéru / Design keramiky

Oděvní a textilní design / Přírodní materiály / Sklo

Grafický design I / Grafický design II / Vizuální design

Aplikovaná fotografie / Fotografie / Fine Art

Digitální média / Interaktivní média / Objekt — Prostor — Akce / Time-Based Media

Vizuální styl výstavy:

Michaela Labudová a Pavel Frič – Monsters

Architekti výstavy:

Jiří Bartoš a Robert Vlasák