do 12. 2. / Soutěž na umělecké dílo v okolí Bílého domu v Brně

 VÝZVA K ÚČASTI V UMĚLECKÉ SOUTĚŽI 

NÁŠ PROSTOR – BÍLÝ DŮM 

VELKOFORMÁTOVÁ MALBA SE SOCIÁLNÍM PŘESAHEM 

Milé umělkyně, milí umělci, 

rádi bychom vás oslovili s výzvou na realizaci veřejného participativního uměleckého díla. Jedná se 

o uměleckou intervenci ve formě velkoformátové malby. Dílo bude realizováno na prostranství před objektem tzv. Bílého domu na Žerotínově náměstí 533/6 v Brně, s možným přesahem na přechody pro pěší a do přilehlých ulic; výzvou je i práce s přilehlou zelení. 

Bílý dům, unikátní stavba poválečného modernismu v centru města, dříve sloužil jako Městský výbor KSČ. Nyní se zde nachází dětská poliklinika, základní škola, sál s kapacitou 300 míst a kavárna. V roce 2027 se plánuje přesun polikliniky do nové budovy a další vývoj Bílého domu není zatím zcela jistý. Umělecká intervence by měla sloužit do doby změny provozu budovy. Cílem díla je nejen zpříjemnit veřejný prostor obyvatelům města a přímým uživatelům budovy, ale současně vzbudit o ni hlubší zájem a zvýšit zapojení veřejnosti do diskuze o její budoucnosti. Jedná se totiž o významnou stavbu v majetku města Brna, jejíž proměna by mohla vést ke vzniku kreativního a kulturního centra města. 

Strategie pro realizaci uměleckého díla je nedílnou součástí předkládaného konceptu. Je důležité, aby do procesu vzniku díla byla zapojena místní komunita (záleží na umělkyni / umělci, jakou zvolí strategii). Organizátorům se jedná o podporu občanské angažovanosti a o spolupráci umělce s veřejností na vývoji návrhu. Realizace návrhu by měla umožnit kreativní zapojení účastníků z řad široké veřejnosti, kterou je možné blíže specifikovat. Termín realizace je červen 2023. 

Projekt je financován za podpory Bloomberg Philantrophies. Jedná se o první projekt podpořený v ČR. Více informací o iniciativě naleznete zde https://asphaltart.bloomberg.org/projects/. 

1. KOLO REGISTRACE: 

- přijímají se jak individuální, tak kolektivní práce. 

- alespoň jedno referenční dílo (realizace nebo návrh) ve veřejném prostoru a /nebo ve vztahu k architektuře - 3 strany formátu A4: 1 strana – životopis/y, povinně bude uvedené jméno autorky*y / autorského kolektivu, kontaktní tel. číslo odpovědné osoby, 2 strany – jedno referenční dílo / projekt 

- uvedené 3 strany A4 v pdf formátu budou zasílány e-mailem na adresu organizátora 

cceamoba@cceamoba.cz, nejpozději však do 12. 2. 2023, 23:59 h. 

Na základě registrací vybere komise čtyři autorky*y / autorské kolektivy k předložení návrhů. 

2. KOLO PŘEDLOŽENÍ NÁVRHŮ: 

- odevzdání návrhů projektů digitálně (pdf) ve formátu 3 x A3 + 3 x A4. 

- 3x A3 – návrhová část: vyjádření návrhu je volné a zůstává na účastnících, jakou formu či způsob prezentace zvolí, hlavním cílem prezentace je srozumitelně předložit navrhované řešení. 

- 3x A4 – textová část: projekt bude doplněn textem v maximálním rozsahu tří stran formátu A4 

- uvedené 3 x A3 + 3 x A4 v pdf formátu budou zasílány e-mailem na adresu organizátora 

cceamoba@cceamoba.cz, nejpozději však do 23. 3. 2023, 23:59 h. 

- návrhy budou představeny osobně porotě ve formě prezentace 15 min, předpokládaný termín 30. 3. 2023 

v Brně

POROTA 

1. KOLO: 

Zástupci iniciátorů projektu: 

Yvette Vašourková, 

architektka a zakladatelka CCEA MOBA 

Silvie Šeborová, 

kurátorka a programová manažerka TIC Brno 

Markéta Žáčková, 

proděkanka pro vědu a kvalitu FaVU VUT v Brně 

Odborníci: 

Milan Houser, 

vizuální umělec a prorektor pro vnější vztahy VUT v Brně 

Ondřej Horák, 

kurátor a propagátor současného umění 

Kateřina Šedá, 

umělkyně 

2. KOLO: 

Zastupitelé města Brno: 

Petr Bořecký, 

zastupitel města Brna pro oblast územního plánování 

Kateřina Vorlíčková, 

vedoucí odboru kultury 

Odborníci: 

Milan Houser, 

vizuální umělec a prorektor pro vnější vztahy VUT v Brně 

Ondřej Horák, 

kurátor a propagátor současného umění 

Kateřina Šedá, 

umělkyně 

Organizátor může počet porotců navýšit. 

HONORÁŘ: 

Vítěz získá honorář pro realizaci ve výši 150 000,- Kč. 

V rámci realizace bude hrazen potřebný materiál ve výši 80 – 100 000,- Kč. 

Ostatní účastníci, kteří postoupí do 2. kola a odevzdají návrh, získají odměnu ve výši 20 000,- Kč. 

HARMONOGRAM 2023: 

13. 01. 2023 

12. 02. 2023 

19. 02. 2023 

23. 03. 2023 

5. 04. 2023 

04/05 2023 

06 2023 

07–10 2023 

1. kolo: výzva k účasti – registrace 

uzávěrka 1. kola – odevzdání registrace 

2. kolo: oslovení vybraných autorek/autorů/autorských kolektivů 

uzávěrka 2. kola – odevzdání návrhů 

vyhlášení vítězného projektu vybraného porotou 

příprava projektu (možnost organizace workshopů a jiných potřebných výstupů projektu) 

realizace 

přednášky pro veřejnost, prezentace výsledků projektu v rámci ČR/ Evropy/ USA 

Administrativní budova městského výboru KSČ, dnes označovaná jako Bílý dům, představuje jednu z nejvýznamnějších ukázek modernistické architektury v Brně, navíc dochovanou v dobrém autentickém stavu. Budova byla realizována podle plánů architektů Miroslava Spurného a Františka Jakubce v letech 1974–1976.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ: 

SOUČASNÝ STAV: