do 15. 5. 2023 / SBM v Banskej Štiavnici hľadá do tímu nových kolegov

SBM v Banskej Štiavnici hľadá do tímu nových kolegov / Slovenské banské múzeum / Banská Štiavnica / do 15. 5. 2023

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici hľadá do tímu pracovníkov novo vytvoreného Centra investícií a pamiatkovej obnovy a na posilnenie Dokumentačného centra.

Slovenské banské múzeum je príspevkovou organizáciou zriaďovateľa Ministerstva životného prostredia SR a k personálnemu posilneniu pristupuje z dôvodu odstraňovania škôd po požiari z 18. marca 2023 v objektoch Berggericht a Galéria J. Kollára.

Múzeum hľadá pracovníkov na obsadenie nasledujúcich pozícií:

•    stavebný rozpočtár/-ka, kalkulant/-ka

•    stavebný/-á technik/-čka-stavebný/-á dozor/-kyňa

•    pamiatkar/-ka

•    odborný/-á pracovník/-čka pre verejné obstarávanie

•    konzervátor/-ka

•    dokumentátor/-ka

•    umelecký reštaurátor/-ka

•    kurátor/-ka mineralogickej zbierky

•    kunsthistorik/-čka

Pracovné pozície sú vytvorené na obdobie 1. 5. 2023 – 31. 12. 2025.

Bližšie informácie Vám poskytneme:

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

+421 45 694 94 11, mzdy@muzeumbs.sk