do 16.7. / Open Call do Galerie mladých, Galerie TIC

OPEN CALL 2024 / Galerie mladých

Galerie TIC vyhlašuje Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2024.

Prosíme zájemce, aby zasílali vyplněnou přihlášku, popis projektu s jeho obrazovou dokumentací a autorské portfolio do 16. července 2023 na adresu hovezakova.galerietic@gmail.com. Výsledky budou publikovány na webu a fb galerie nejpozději do konce srpna 2023.

GALERIE POSKYTUJE:

– finanční krytí nákladů spojených s instalací výstavy;

– honorář vystavujícím umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám;

– svoz výstavy;

– základní PR (včetně programových tiskovin).

OBSAH PŘIHLÁŠKY:

– přihlašovací formulář;

– stručná charakteristika projektu (doporučený rozsah 1 NS) a obrazová dokumentace projektu;

– portfolio umělce/kurátora včetně CV.

* Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách https://galerie-tic.cz/cs/off-program

---------------------------------------------------------------------------

Galerie TIC is announcing an Open Call for exhibition projects for Galerie mladých for 2024.

If you wish to participate, please submit your filled in application along with the description of your project with visual documentation and author portfolio. Send your submission to hovezakova.galerietic@gmail.com until July 16, 2023.

The results will be published on the gallery’s web and Facebook page by the end of August 2023 at the latest.

Further information about the exhibition catalogue of Galerie mladých with photo documentation and an exhibition archive can be found on www.galerie-tic.cz

THE GALLERY OFFERS:

- to cover financial costs in regard to the exhibition installation

- an artist/curator fee

- to collect and transport the exhibition

- basic PR (program printed material included)

- Content of application

APPLICATION FORM

- application

- short description (recommended length 1 standard page)

- visual documentation of the project artist/curatorial

- portfolio with your CV