do 18. 6. / FaVU hledá akad. pracovníka/pracovnici Katedry teorií a dějin umění

Výběrové řízení na akad. pracovníka/pracovnici Katedry teorií a dějin umění

Děkan Fakulty výtvarných umění VUT se sídlem v Brně, Údolní 244/53, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (se zařazením odborný asistent/odborná asistentka) s úvazkem 0,5: pedagog/pedagožka Katedry teorií a dějin umění, s předpokládaným nástupem od začátku akad. r. 2023/2024 (září 2023).

Náplň práce

 • výuka předmětů z oblasti teorie současného umění a teorie kurátorství v bakalářských a magisterských studijních programech akreditovaných na FaVU VUT;
 • participace na konzultování disertačních prací;
 • participace na činnosti Katedry teorií a dějin umění v oblasti zajišťování chodu státních zkoušek, supervize dokumentací závěrečných prací aj.;
 • participace na vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

Požadujeme

 • VŠ doktorské vzdělání v oblasti umění nebo příbuzném humanitním oboru;
 • výbornou znalost anglického jazyka slovem i písmem;
 • publikační a/nebo kurátorskou činnost;
 • pedagogické dovednosti;
 • morální bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat tyto informace a přílohy

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail;
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní pedagogické, publikační, vědecké a tvůrčí činnosti;
 • kopie dokladů o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů;
 • návrhy 4 sylabů semestrálních předmětů – 3 v českém jazyce a 1 v anglickém jazyce – zaměřených na oblast teorie současného umění / kurátorství.

Nabízíme

 • práci ve vstřícném a podporujícím prostředí FaVU VUT spolu se zázemím přední české univerzity;
 • prostor pro další badatelský i akademický rozvoj;
 • možnost zapojit se do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů;
 • otevřenost k různým pedagogickým, výzkumným a tvůrčím přístupům;
 • úvazek na dobu určitou s možností prodloužení; pružná pracovní doba;
 • zaměstnanecké benefity, viz www.favu.vut.cz/prace/benefity.

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte e-mailem do 18. června 2023 (včetně) na adresu hr@favu.vut.cz. Kontaktní osoba: Jana di Lenardo, FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno, tel. 54114 6802.

V Brně dne 16. května 2023

doc. MgA. Filip Cenek

děkan FaVU VUT