do 18. 9. 2022 / Rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni

Rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni / tranzit.sk, Bratislava / do 18. 9. 2022

foto photo (c) Q21

Rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni

Artists in Residence Programme at MuseumsQuartier in Vienna

Výzva na prihlasovanie prehlášok do 18. 9. 2022

CALL for APPLICATIONS 2022 until 18. 9. 2022

for English  please scroll down

Rezidenčný program Museum Quartier vo Viedni (MQ AiR ) vychádza z dlhoročnej snahy Nadácie Erste a iniciatív tranzit podporovať súčasné umenie a jeho tvorcov a to najmä v regióne Strednej, Východnej a Juhovýchodnej Európy. MQ AiR program realizujú organizácie tranzit, Igor Zabel Association (IZA) a Kontakt. Art Collection. Kontakt bude spolupracovať s WHW Akademija pôsobiacou v Záhrebe.

Program "Artist in Residence" v MuseumsQuartier vo Viedni ponúka pobyt mladým umelcom a umelkyniam, kurátorom a kurátorkám a teoretikom a teoretičkám umenia pohybujúcim sa na súčasnej umeleckej scéne v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku, aby sa mohli venovať výskumu vo svojej oblasti.

S naliehavosťou by sme chceli vyjadriť solidaritu s Ukrajinou, ľudom ktorí priamo čelia prebiehajúcej vojne alebo museli utiecť zo svojej krajiny. Rozhodli sme sa program Artist in Residence v Q21/MQ vo Viedni sprístupniť aj ukrajinským umelcom, umelkyniam a kurátorom a kurátorkám. Na ich rezidencie bude vyčlenená Tri rezidenčné miesta na dva mesiace v prvej polovici roka 2023, budú vyčlenené záujemcom z Ukrajiny. Zvyšných šesť mesiacov bude rozdelených na jednomesačné pobyty pre účastníkov strednej a východnej Európy.

Rezident má možnosť žiť a pracovať vo Viedni  v jednom z hosťovských štúdií MQ priamo v centre Viedne.Počas pobytu sú účastníkom ponúknuté rôzne možnosti stretnutí a mesačné štipendium vo výške 1050 EUR. Rezidentky a rezidentov vyberie komisia zložená z členov tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk Nadácie Erste, Igor Zabel Association a Kontakt Collection/WHW Akademija. Nadácia Erste vytvorí porotu, ktorá vyberie účastníkov.

Viac info a link na prihlasovací formulár tu:

Termíny pre jednotlivé krajiny:

Ukrajina:

Ponúkame 3 miesta v trvaní 2 mesiace pre záujemcov a záujemkyne z Ukrajiny

1. Január – Február

2. Marec – Apríl

3. Máj – Jún

Druhá polovica roka 2023

Slovenská republika: (november 2023)

Slovinsko: ( december 2023)

Česká republika : ( august 2023)

Maďarsko: ( júl 2023)

Chorvátsko: ( september 2023)

Rumunsko: (október2023)

Prihlášky budú akceptované len v angličtine, zašlite ich prosím e-mailom do 18.9.2022

Prihlášky posielajte s predmetom mailu: " Q21/MQ AiR 2023" to: office.at@tranzit.org

Vybrané rezidentky či rezidenti budú upovedomení najneskôr koncom okóbra 2022.

Ohľadom ďalších informácií kontaktujte: Larissa Agel tranzit.at: agel@tranzit.org

The Artist-in-Residence Programme at Q21/MuseumsQuartier in Vienna is part of ERSTE Foundation’s educational program and its long-term endeavour to support contemporary art and to strengthen the situation of its creators, especially in the region of Central, Eastern and Southeastern Europe. The residence program is realized together with ERSTE Foundation’s long-time cooperation partners from tranzit, Igor Zabel Association and Kontakt Collection. Kontakt Collection collaborates with the Zagreb based WHW Akademija.

The residencies are designed for artists, curators and theoreticians from Croatia, Czech Republic, Hungary, Romania, Slovak Republic and Slovenia working in the field of critical contemporary visual art to do research in their respective area.

Given the urgency, we would like to express our solidarity with Ukraine and the people who have to endure or flee from the ongoing war there. We are therefore opening the "Artist-in-Residence Program at Q21/MQ in Vienna" to Ukrainian artists and curators and are dedicating the first half of the year 2023 to them: Three residency places of two months go to artists from Ukraine. The remaining six months will be divided into one-months stays for CEE participants.

The participants are given the opportunity to live and work in one of the MuseumsQuartier studios right in the heart of Vienna.  During the stay various meeting possibilities are offered to the participants. Each residency grants a monthly stipend of EUR 1.050,-. Together with its cooperation partners from tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk Nadácie Erste, Igor Zabel Association a Kontakt Collection/WHW. ERSTE Foundation forms the jury to select the participants.

Please find more info and the application form here:

Accepted candidates are required to use the residence in its full length during the following fixed periods:

For Ukraine

we offer 3 slots of 2 months in the beginning of the year:

#1 January – February 2023

#2 March – April 2023

#3 May – June 2023

For Hungary: July 2023

For Czech Republic August 2023

For Croatia: September 2023

For Romania: October 2023

For Slovak Republic: November 2023

For Slovenia: December 2023

Please note:

Applications are accepted only in English and by e-mail until: 18. 9. 2022

Please send your application with subject "Q21/MQ AiR 2023" to: office@tranzit.org

Selected participants will be notified latest until end of October 2022

For further questions, please contact Larissa Agel / tranzit.at: agel@tranzit.org