do 21. 5. / Konkurz na pozici vedoucí a asistent/ka Ateliéru textilní tvorby UMPRUM

Výběrové řízení na vedoucího a asistenta Ateliéru textilní tvorby  na Katedře užitého umění UMPRUM

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

Vedoucí a asistent/ka Ateliéru textilní tvorby

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána
 • bezúhonost.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky - předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 21. května 2023 na emailovou adresu: andrea.kartous@umprum.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají uchazeči o obě uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023 na plný úvazek (1,0).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Naplnění formálních požadavků přihlášky a kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje v souladu s platným vnitřním předpisem a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná rektorem. Součástí výběrového řízení je veřejná přednáška obou uchazečů v délce 20 min, ve které uchazeči krátce představí vlastní tvůrčí činnost a koncepci ateliérové výuky. Po přednášce následuje krátká diskuze, během níž uchazeči reagují na dotazy odborné komise i přítomné veřejnosti.

O termínu veřejné přednášky budou uchazeči/uchazečky informováni personálním oddělením s dostatečným předstihem.

Složení odborné komise i harmonogram veřejných přednášek bude včas zveřejněn.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.