do 24. 3. / Registrace pro účast v soutěži o podobu vizuální identity Památníku Terezín

VIZUÁLNÍ IDENTITA PAMÁTNÍKU TEREZÍN  // CCEA MOBA 

Památník Terezín vyhlašuje užší soutěž o návrh vizuální identity.

Předmětem této užší dvoufázové soutěže je komplexní vizuální styl instituce a jeho

následná aplikace pro všechny objekty a památná místa Památníku Terezín. Nová vizuální identita by měla být současně aplikovatelná na veškeré tištěné i on-line výstupy instituce, informační systém památníku a jeho přilehlých objektů a případně také pro nově připravovanou expozici.

Památník Terezín je specializovanou českou paměťovou institucí, jejímž posláním je uchovávat památku obětí z druhé světové války současným i budoucím generacím. Rozvíjí především muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost, která si získala uznání i v zahraničí.

Největší investicí Památníku je plánovaná rekonstrukce Muzea ghetta, která by měla začít v roce 2024, a také následná realizace nové stálé expozice. Vítězi soutěžního dialogu (vyhlášeného v roce 2022) se stali Marcela Steinbachová a Steven Holl.

 

Termíny

Vyhlášení 20. 02. 2023

Registrace do 24. 03. 2023

Workshop I proběhne 31. 03. 2023

Workshop II vyzvaných účastníků s prezentací 09. 05. 2023

Odevzdání dopracovaných návrhů vyzvaných účastníků do 09. 06. 2023

Výsledky 16. 06. 2023

Podepsání smlouvy 07 / 2023

 

  1. Registrace – odevzdání žádostí o účast

do 24. 03. 2023

  1. a) Portfolio v elektronické podobě,

10 stran formátu A3 na šířku, pdf

  1. b) Stručná biografie autora / studia

včetně seznamu realizovaných projektů

za posledních 10 let (výběr)

  1. c) Kontaktní údaje
  2. d) Čestné prohlášení

viz PGT-PP.01-Cestne prohlaseni

  1. e) Motivační dopis cca 1-2 normostrany,

soutěžící uvedou, zda je nutné rebrandovat

stávající logotyp

Porota:

Nezávislá část poroty:

Ľubica Segečová

Tereza Hejmová

Jan Brož

Linda Dostálková – náhradnice

Závislá část poroty:

Petra Husáková

Tomáš Výchopeň

Ivana Rapavá

 

Týmy, které odevzdají návrh, obdrží na základě rozhodnutí poroty buď ceny nebo skicovné dle pořadí umístění v soutěži:

  1. cena 200 000,- Kč
  2. cena 100 000,- Kč

skicovné 2 x 50 000,- Kč