do 30. 5. 2022 / Výzva: Biela kocka 6

Výzva: Biela kocka 6 / Rada galérií Slovenska / do 30. 5. 2022 

 

Biela kocka 6

Rada galérií Slovenska udeľuje aj tento rok Ocenenie Biela kocka – za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2021. 

Projekty, ktoré vznikli v rozmedzí obdobia 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 je možné nominovať prostredníctvom nominačného formulára, ktorý sa nachádza priamo na webstránke bielakocka.sk. 

Aj tento rok je otvorených 5 kategórií: 

1. Edičný projekt 

-Odborná publikačná činnosť galérií.

2. Kurátorsky projekt 

-Novátorská kurátorská koncepcia a komplexná realizácia výstavy. 

3. Edukačný projekt 

-Mimoriadne výstupy v galerijnej pedagogike a inovatívne edukačné aktivity.

4. Iný odborný projekt v oblasti galerijných činností 

-Mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu, reštaurovanie, dizajn alebo architektúra výstavy.

5. Nezávislý projekt v oblasti galerijných činností  

-Galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia. 

Uzávierka nominácií je 30. 5. 2022.