do 31. 5. / dvě výzvy na výstavní projekty do Galerie Fotografic

GALERIE FOTOGRAFIC VYHLAŠUJE DVĚ OTEVŘENÉ VÝZVY NA VÝSTAVNÍ PROJEKTY PRO ROK 2024! Obě výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům (pobývajícím v Evropě), případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

  1. VÝZVA – FOTOGRAFIE, NOVÁ MÉDIA, INSTALACE AD.

V první výzvě hledáme inovativní přístupy a nové pohledy především v oblasti fotografie a nových médií, ale i malby či kresby jako doplnění výstavního programu pro rok 2024.

  1. VÝZVA – MÉDIUM POHYBLIVÉHO OBRAZU

Druhá výzva se věnuje výhradně audiovizuální tvorbě, a to ve formě videoartu, krátkých či experimentálních filmů a dalších formátů pro samostatnou prezentaci v našem „prostoru pro videoart“ v areálu galerie či v rámci skupinových výstav v hlavním prostoru galerie.

PŘIHLÁŠKA V ČEŠTINĚ NEBO ANGLIČTINĚ BY MĚLA OBSAHOVAT:

– označení, o jakou výzvu se jedná

– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací

– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web)

– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí (stručně)

– kontakt (telefon, e-mail)

FOTOGRAFIC POSKYTNE:

– PR servis

– asistence s instalací

– zajištění vernisáže

– případný doprovodný program

– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–so

K realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Galerie Fotografic nápomocna např. sepsáním zvacího dopisu, apod.

PROJEKTY ZASÍLEJTE ELEKTRONICKY:

NA EMAIL: OPENCALL@FOTOGRAFIC.CZ

JAKO PŘEDMĚT UVEĎTE: „OPEN CALL – FOTOGRAFIE, AD.“ NEBO „OPEN CALL – MÉDIUM POHYBLIVÉHO OBRAZU“

PRŮBĚŽNĚ, NEJPOZDĚJI VŠAK DO: 31. 5. 2023

Výsledky obou výzev zveřejníme do konce července 2023 na webových stránkách a sociálních sítích galerie.

(Pozn.: Zasláním ukázek prací a videí samozřejmě nezískáváme práva k jejich užití. Při výběru a dalším užití bude uchazeč vždy předem informován.)

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte Terezu Bonaventurovou (tereza@fotografic.cz)