do 31. 7. 2020 / DOT: Otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov

Otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov: DOT. Contemporary Art Gallery / do 31. 7. 2020

Otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov

DOT. Contemporary Art Gallery

Lazaretská 13, Bratislava

Deadline na predkladanie projektov: 31. 7. 2020

Zverejnenie výsledkov: august 2020

Realizácia výstavy: 10. 9. - 11. 10. 2020

Porota: zverejníme čoskoro

S výstavným projektom sa môžu prihlasovať kurátori, študenti umeleckých škôl a profesionálni umelci do 35 rokov. Môže ísť o samostatnú, alebo kolektívnu výstavu s kurátorom.

Koncepcie výstav (rozsah max. A4) spolu s obrazovou dokumentáciou, CV, portfóliom môžete posielať na info@dotgallery.sk

Projekt podporil Fond na podporu umenia