do 9. 10. 2022 / Galéria Medium vyhlasuje Open Call

Galéria Medium vyhlasuje Open Call / Galéria Medium, Bratislava / do 9. 10. 2022

Galéria MEDIUM vyhlasuje

Výzvu na podávanie výstavných projektov na rok 2023

Deadline pre OPEN CALL 2023: nedeľa 9. 10. 2022

Výzva je určená študentom a študentkám výtvarných odborov, začínajúcim aj etablovaným umelcom a umelkyniam, kurátorským projektom zo Slovenska i zo zahraničia.

Prihlášku a bližšie informácie k výzve nájdete na stránke:

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/VXBz8NXW/open-call-2022-galeria-medium/

Všetky potrebné podklady posielajte do nedele 9. 10. 2022 na adresu: medium@vsvu.sk


MEDIUM Gallery announces

Open Call for exhibition projects for 2023

Deadline of the OPEN CALL 2023: Sunday, October 9th 2022

You can apply with your exhibition project as an art student or an art professional from various art disciplines from Slovakia or abroad.

Application form and further information on the open call are available for download on the website:

https://www.vsvu.sk/en/events/VXBz8NXW/open-call-2022-galeria-medium/

All materials should be submitted until Sunday, October 9th 2022 to: medium@vsvu.sk