DOM 2019 v Novej Cvernovke

Tero Abaffy, Martin Bízik, Radovan Dranga, Ivan Dudáš, Dominika Kolačkovská, Lucia Kotvanová, Marie Lukáčová, Lukáš Procházka a Emma Arnold, Linda Berkyová, Klára Kusá, René Lazový, Chiara Némethová, Martina Stančová / Festival súčasného umenia DOM 2019 AutoCorrect / Kurátorky festivalu: Martina Ivičič a Marianna Brinzová / Nová Cvernovka, Bratislava / 30. 5. – 12. 6. 2019