Ekológie krajín duchov v tranzite

Maria Thereza Alves, Petra Feriancová, Oto Hudec, Gerard Ortín, Hanna Rullmann & Faiza Ahmad Khan, Petr Štembera / Ekológie krajín duchov, Svet je les, les je svet / kurátorka: Borbála Soós / tranzit.sk / Bratislava / 11. 6 –31. 7. 2020

Foto: Adam Šakový