Emőke Vargová v Galérii Čin Čin

12. 11. 2022Artalk Fotoreporty

Emőke Vargová: Emőkeis Divine / kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková / Galéria Čin Čin, Bratislava / 21. 10. – 18. 11. 2022

Foto: Adam Šakový