Environmentálne umenie na Slovensku v TG

10. 10. 2019Artalk Fotoreporty

Blažej Baláž, Matej Vakula, Oto Hudec, Elena Pätoprstá, Andrej Poliak, Erik Sikora, Michal Šimonfy a Martinka Bobriková a Oscar de Carmen / Environmentálne umenie na Slovensku / Kurátor: Adam Galko / Turčianska galéria v Martine / 26. 9. 2019 – 6. 11. 2019

Foto: Adam Galko