FaVU v Brně slaví třicet let od svého založení

Fakulta výtvarných umění při brněnském VUT slaví v letošním roce třicet let od svého založení. Oslava tohoto výročí je koncipována jako celoroční kulturní festival, který představí uměleckou i výzkumnou práci fakulty širší veřejnosti a nabídne netradiční příležitosti pro setkání jedinečné umělecké komunity, která se kolem FaVU za tři dekády její existence vytvořila.

Fakulta výtvarných umění byla založena 1.1.1993 z iniciativy uměleckého Sdružení Q a tehdejšího děkana Fakulty architektury VUT, profesora Ivana Rullera.  Historicky první z uměleckých fakult, které vznikly po roce 1989 jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu, nabízela v rámci programu Výtvarná umění studium šesti oborů: sochařství, malířství, kresba a grafika, design vizuálních komunikací, proces–koncept–akce a elektronická multimediální tvorba (videoart). V současnosti mají studující na výběr sedmnáct ateliérů (v jednom z nich se střídají hostující zahraniční vyučující).

Oslavy třicátého výročí existence Fakulty výtvarných umění budou probíhat během celého roku 2023 ve třech liniích – výstavní, výzkumné a komunitní. Připraven je bohatý a heterogenní program, zahrnující tradiční výstavní formáty i nejrůznější intervence či návštěvy ateliérů umělkyň a umělců ve spolupráci s festivalem Open Studios. Kromě podzimní výstavní přehlídky FaVUlife v Domě pánů z Kunštátu pod vedením kurátorského kolektivu Café Utopia a tradiční výstavy diplomových prací tamtéž se jedná o celoroční výstavní programy Galerie Cejla a Galerie Průchod. Ty vznikly z iniciativy studujících stejně jako speciálně připravovaný výstavní projekt Všude rajče v Distillery či Bat Cave Cinema, který představí v kině CIT studentské práce z ateliéru videa. Jádrem komunitní části oslav budou živá setkání – Gala ples FaVU v březnu či víkendové setkání FaVU Reunion Party v červnu. Letní školy, tradičně připravované pro zájemce o studium a širší veřejnost, budou v letošním roce v rámci oslav vedeny absolventkami a absolventy FaVU. Připraveny jsou  komentované prohlídky Artotéky Moravské galerie se zaměřením na umělkyně a umělce spojené s fakultou.

U příležitosti oslav se FaVU chystá zmapovat také hudební projekty studujících, které doposud nebyly nijak systematicky archivovány či prezentovány. Hlavním výstupem bude zvuková kompilace v digitální i fyzické podobě. Vydání nosiče bude oslaveno živým vystoupením některých autorů a autorek v rámci Enter FaVU a výstavy FaVUlife v Domě pánů z Kunštátu. Pokřtěna bude také výroční publikace, která se zaměřila na uměleckou a profesní dráhu absolventek a absolventů. „Výzkumnou linii věnujeme našim alumni. FaVU je pro nás především společenství skvělých a hodnotných lidí a vztahů mezi nimi. Jde nám o upevnění pozice FaVU jako almy mater, která nezapomíná na své bývalé členy a členky, celoživotně je sleduje a má nebo hledá formy, jak se o ně postarat v dalších fázích jejich životů a kariér,“ dodává proděkanka FaVU, docentka Lenka Klodová.

Kompletní přehled akcí naleznete na webu 30.favu.vut.cz