Forman u Nejsvětějšího Salvátora

Matěj Forman: Račte vstoupit do světa Matěje Formana a jeho přátel / kostel Nějsvětějšího Salvátora / Praha / květen 2014

foto: Petr Neubert