Gábor Gerhes a Martin Piaček v Galérii umenia Ernesta Zmetáka

Gábor Gerhes - Martin Piaček: PERTU N° 14 / Kurátorka: Helena Markusková / Galéria umenia Ernesta Zmetáka / Nové Zámky / 10.9. – 23. 10. 2021

Foto: archív galérie