Hledání nových možností

Loni na podzim vznikla v Brně v prostorách bývalé výrobní a skladové haly Galerie Industra. Galerie by měla sousedit s coworkingovým centrem, makerspace laboratoří, ateliéry, pohybovým sálem a kavárnou, díky čemuž by se dala považovat za zárodek nového typu výstavního prostoru tvořícího součást většího kreativního centra. Stojí za ní obecně prospěšná společnost NNO Vaizard. Galerii, jejíž člen Michal Trávníček přibližuje jak dramaturgické, tak finanční zázemí galerie.

Prostory Industry jsme našli díky šťastné náhodě. Pavel Stratil, ředitel Vaizard, o. p. s. se po více než dvaceti letech nečekaně setkal s panem Rovnerem, jeho dobrým kamarádem z dětství. Při jedné příležitosti se zmínil o projektovém záměru a o hledání vhodných prostor. Pana Rovnera věc zaujala natolik, že opáčil, že sice pracuje v mrazírnách, ale mohl by projektu teoreticky pomoct. Od takto formulované nabídky jsme s mnohé nečekali, ale nakonec se ukázalo, že nás nic lepšího potkat nemohlo, pan Rovner je totiž ředitelem areálu plného působivých výrobních prostor.

V bývalé tovární hale je Galerii Industra prozatím vyčleněno cca 350 m2 s tím, že návazné prostory budou oficiálně otevřeny na jaře tohoto roku. V současnosti již fungují ateliéry, dále je využíván pohybový sál pro nejrůznější jednorázové akce. Zázemí kavárny je větším dílem připravené, a byť kavárna ještě není otevřena, vytváří už nyní příjemné prostředí pro setkávání lidí.

Záměr budování tak velkého prostoru téměř z ničeho vzešel z potřeby reagovat na kulturní i společenskou stagnaci ve městě Brně. Jako nestátní neziskovka chceme v oblasti kultury pomoci oživit brněnskou scénu a vnést do ni neobvyklé projekty, jejichž koncept překračuje hranice, ve kterých působí příspěvkové organizace. Do budoucna se chystáme také propojovat divadlo, výtvarné umění a hudbu, vytvářet jakýsi interdisciplinární dialog, který nám v Brně chybí. S podobným plánem pracuje také Kreativní centrum, které by snad mělo obsadit prostory bývalé káznice na Cejlu, která je v současné době v majetku města. Vznik centra všichni vyhlížíme, těšíme se na něj a doufáme, že nám bude skvělým partnerem a že tandem Industra – Kreativní centrum dokáže změnit kulturní prostředí města Brna.

Konceptem galerie, vedené mnou, jakožto výtvarným teoretikem, absolventem FF MU, a praktikem Jakubem Konvicou (studentem grafického designu FaVU), je být otevřenou platformou pro současné kvalitní umění. Nechceme se omezovat národnostmi, akademickým vzděláním či věkem. Rádi ukazujeme dialog mezi neakademickým a akademickým uměním a prosazujeme netradiční formy výstavní kultury - výstavy noční, výstavy jednodenní, site-specific projekty. Připravujeme se také na realizace rezidenčních pobytů spojených s performancemi umělců.  V současné době ateliéry využívá skupina umělců a teoretiků pro úvodní realizaci projektu Aleph. Mezi ně patří Bohuslava Olešová, Jan Spěváček či Lukáš Orlita.

Dramaturgii nese vždy slovo, jímž označíme danou sezonu. Pro tu první je to Výkřik, pro sezonu 2014/2015 to je pak Ticho. Proč zrovna výkřik? Nový start života nejen kulturní instituce vyžaduje Výkřik tak mocný, aby otřásl celým vědomím společnosti, byť to zní sebevíc ambiciózně. Jsme to právě my, výtvarná sekce, která hodlá konfrontovat s Výkřikem brněnskou veřejnost, a to proto, aby ukázala, že věci jdou dělat lépe. Z tohoto důvodu máme nachystán dramaturgický plán, koncipovaný tak, abychom vždy "křičeli" z jiné strany kunsthistorického diskursu.

Omezeni jsme pouze chtěním křičet kvalitně. Proto se jako výtvarná sekce snažíme nacházet pro prostory Industry umělce ze střední Evropy, abychom lačným umění mohli nabídnout pohled na Výkřik ze všech stran, ze všech forem, ze všech možných médií.

V průběhu sezony se návštěvníci mohli seznámit s multimediální a konceptuální tvorbou slovenských umělců, a to hned na první výstavě Čerstvá vejce!, která zde proběhla v září a říjnu minulého roku. Galerie za sebou má pouze tuto výstavu. Na 27. 2. se chystá výstava další. Nese název GLORY HOLE a zastoupeni zde budou čtyři čeští umělci: Jan Droščák, Peter Hudran, Václav Velčovský a Martina Walterová. Jejím záměrem je poukázat na negativní pojetí figury v současné umělecké tvorbě mladé generace. Ptát se na to, proč estetizace těla a snaha o jeho očištění napříč historií přispěla k deformovanému pohledu umělců na lidskou figuru.

Industru pohání kupředu již rok nadšení stálého týmu čítajícíhi cca. 20 lidí, kteří se projektu věnují bez nároku na odměnu. S dílčími úkoly pomohly více než dvě stovky dobrovolníků. Projekt je financován převážně z vlastních zdrojů neziskovky a jejího týmu. Z firemních partnerů hrají zásadní roli již zmíněné mrazírny ROVNER, které poskytují samotný prostor, za nějž platíme symbolický pronájem, přičemž smlouvu o podnájmu máme uzavřenou do roku 2021. Významnými podporovateli projektu jsou také firmy Isover Czech, Faster CZ, Kili, Oikos, nebo Tiskárna Helbich. Projekt není financovaný z žádných městských, krajských či jiných dotací.

Michal Trávníček Autor je teoretik umění, kurátor Galerie Industra