K otevřenému dopisu za zachování Chemapolu se připojili také historičky a teoretičky architektury z Brna

29. 12. 2021Artalk Infoservis

Na Artalku jsme již ve věci zachování administrativní budovy bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ulici v Praze publikovali zprávu o protestu Klubu Za starou Prahu a otevřený dopis historiků a historiček architektury. K dopisu se v prosinci připojili také teoretičky a teoretici z brněnské Fakulty výtvarných umění VUT.

Areál budov Strojimportu a Chemapolu, ilustrace Jan Šrámek, Fakulta výtvarných umění VUT.

Vážení,

dovolujeme si připojit se k otevřenému dopisu, který adresovala skupina historiků a historiček architektury a praktikujících architektů a architektek místním samosprávám a Ministerstvu kultury ČR ve věci zachování areálu bývalého Podniku zahraničního obchodu Chemapol-Investa.

Jsme přesvědčeni, že se jedná o unikátní příklad architektury pozdního modernismu, který se dochoval v autentické podobě jak co do intaktního konstrukčního řešení, tak co do synergické spolupráce architektek a umělců a umělkyň.

V uplynulém desetiletí jsme byli svědky nenávratné destrukce významných hodnot nemovitého kulturního dědictví z let 1968–1989, a proto bychom byli velmi neradi, aby se případ Chemapolu- Investy přiřadil k minulým kauzám obchodního domu Ještěd, hotelu Praha, areálu Transgas, automatické telefonní ústředny v Praze-Dejvicích nebo dětského pavilonu v areálu Pražského hradu.

Věříme, že podněty odborné veřejnosti přimějí dotčené orgány a instituce k přehodnocení záměru demolice či nevratného narušení této jedinečné realizace.

V Brně, 2. prosince 2021

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.,

Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT v Brně

proděkanka pro vědu a kvalitu

PhDr. Ladislav Jackson

Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT v Brně

proděkan pro zahraniční vztahy

doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT v Brně

vedoucí katedry

Mgr. Jana Kořínková, Ph. D.

Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT v Brně

ředitelka nakladatelství VUTIUM

PhDr. Kaliopi Chamonikola

Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT v Brně

doc. Mgr. Václav Magid

Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT v Brně

MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

proděkanka pro studium, FaVU VUT v Brně

Otevřený dopis podepsaný od signatářů a signatářek FaVU KTDU

Na vědomí:

doc. Ing. arch. Zdenka Marie Nováková, CSc.

Klub za Starou Prahu

Starostka Městské části Praha 10

Rada Městské části Praha 10

Zastupitelstvo Městské části Praha 10

Kancelář hlavního architekta Městské části Praha 10

Odbor stavební Městské části Praha 10

Primátor hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Komise Rady hl. m. Prahy pro design a veřejný prostor

Ministerstvo kultury České republiky