Kam zmizel Týden výtvarné kultury? Je z něj Brno Art Week!

Jubilejní 10. ročník Týdne výtvarné kultury s sebou přináší zásadní změnu, kterou je změna názvu. Z Týdne výtvarné kultury se stal Brno Art Week. V roce 2019 se BAW navíc spojil se 7. ročníkem Open Studios – projektem, jehož základním modem operandi je princip „otevřených dveří“ uměleckých ateliérů. Díky tomu se změnil i termín konání BAW, který se posunul z března na konec dubna.

Brno Art Week je festival produkující a zprostředkovávající výstavní a doprovodné programy muzeí a galerií v Brně. Jeho cílem je vzbudit v obyvatelích a návštěvnících města Brna zájem o výtvarné umění.

Princip artweeků je mezinárodně etablovaným konceptem galerijní dramaturgie, od roku 2010 se právě díky BAW koná každoročně i v České republice, respektive v Brně. Brněnský BAW byl první akcí svého druhu v Česku.

Cílem BAW je aktivovat pozornost návštěvníků k množství kvalitních výstav a doprovodných programů konaných v brněnských galeriích. BAW iniciuje odbornou diskuzi ohledně výuky umění na odborných i všeobecných školách, speciální důraz klade na aktivní kontakt s výtvarnými díly a seznamování veřejnosti s uměním prostřednictvím programů doprovázejících výstavy.

Každý ročník BAW je specificky tematicky zaměřen. V roce 2019 se BAW vztahuje ke stému výročí založení Masarykovy univerzity.

Výjimečnost BAW oproti akcím obdobného charakteru spočívá především v tom, že vytváří příležitost pro aktivní zapojení studentů, kterým nabízí možnost podílet se na organizaci celého festivalu a získat tak, pod vedením odborníků z TIC BRNO, příspěvkové organizace, zkušenosti v oblasti kulturního provozu. Vlastními aktivitami pak BAW přispívá k rozšíření nabídky výtvarně zaměřených akcí ve městě Brně a podporuje potřebnou symbiózu mezi galeriemi a vzdělávacími institucemi.

Pořadateli Brno Art Week jsou TIC BRNO a Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výběr z programu:

23. 4., 10.00, Fait Gallery

Jedním tahem

výtvarný workshop pro děti

23. 4., 15.00, Moravská galerie v Brně

Creativ 60+: Boudník

komentovaná prohlídka

23. 4., 17.00, Filozofická fakulta MU, foyer budovy B2

READ_ME, RUN_ME, EXECUTE_ME:

softwarové umění ve výuce

vernisáž

23. 4., 18.00, Galerie Pitevna

Slavnostní zahájení Brno Art Week 2019

23. 4., 19.00, Kafara

Rafani

přednáška/video

24. 4., 9.00, Dům umění města Brna

Učit umění

24. 4., 16.00, Galerie TIC

Wooden Web – nepraktické praktikum z učení umění

performance

25. 4., 15.00, Galerie TIC

Kill Your Idol

autorská prezentace

25. 4., od 16.00, tak a tak (ateliér Francouzská 33)

tak otevřeno

otevřené studio a koncert

25. 4., 18.00, Dům umění města Brna

Vašulka Kitchen Brno

komentovaná prohlídka

26. 4., od 14.00, Areál VUT Kraví hora

Open Studios párty

doprovodný program k otevřeným ateliérům

26. 4., 19.30, HaDivadlo

K antropocénu

divadelní představení

27. 4., 10.00, Fait Gallery

Remix

výtvarný workshop

28. 4., 14.30, Moravská galerie v Brně

Rodinné odpoledne: Já, jménem satinýrka

program pro rodiny