Katedra arts managementu VŠE žádá o vyplnění dotazníku ke statusu umělce

Katedra arts managementu na VŠE sbírá data k připravovanému statusu umělce*kyně Výzkumný projekt Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR byl iniciován Katedrou arts managemetu Vysoké školy ekonomické v Praze a podpořen grantem Ministerstva kultury ČR. Cílem výzkumu je odhalit slabá místa a potřeby umělců v současné české ekonomice.

K získání dat byl vytvořen dotazník zacílený na umělce a kreativce v České republice. Výsledky projektu v podobě výzkumné zprávy budou předány právě Ministerstvu kultury a měly by sloužit jako podpora pro legislativní přípravu statusu umělce. Dotazník bude přístupný do 20. prosince 2022 a jeho vyplnění vám zabere maximálně 10 minut. Děkujeme za pomoc se sběrem dat.

 

Kontaktní osoba: Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.