Klaudia Korbelič v GJK

Klaudia Korbelič: [kon]Text / Kurátorka: Marianna Brinzová / Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia / Trvanie výstavy: 25. 1. 2018 – 25. 3. 2018

Foto: Lenka L. Lukačovičová a archív Galérie Jána Koniarka