Lenka L. Lukačovičová v Galérii Medium

Lenka L. Lukačovičová: RE:akcia – RE:(per)formancia – RE:aktivácia – RE:kreácia / kurátorka: Zora Rusinová / Galéria Medium / Bratislava / trvanie výstavy: 22. 2. – 11. 3. 2018

Foto: Ján Šipöcz