Memorandum zabúdania v Turčianskej galérii

APART, Martin Piaček, Katarína Škamlová, Jaro Varga / Socha v meste VIII. - Memorandum zabúdania / kurátori výstavy: Adam Galko, Ivana Rumanová / Turčianska galéria, Martin / 8. 7. - 30. 9. 2021

Foto: Peter Sit