MK koordinuje urgentné kroky na záchranu kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici

Ministerstvo kultúry koordinuje urgentné kroky na záchranu kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici. Ministerka kultúry Natália Milanová zvolala na utorok 21. marca mimoriadne zasadnutie Múzejnej a galerijnej rady. Témou stretnutia bola aktuálna situácia v Banskej Štiavnici a odborné kroky, ktoré budú v súvislosti s požiarom nasledovať v najbližšom čase. Po zasadnutí Múzejnej a galerijnej rady sa uskutočnil v centre Banskej Štiavnice mimoriadny tlačový brífing. Rezort kultúry iniciuje domáce i medzinárodné kroky na záchranu požiarom zničeného historického centra Banskej Štiavnice. Pomocnú ruku Slovensku podali Česká republika i UNESCO. 

Foto: Donio

Ministerka kultúry zvolala mimoriadne zasadnutie Múzejnej a galerijnej rady

Nevyčísliteľné škody a obrovské rozmery tragédie umocňuje fakt, že Banská Štiavnica je jednou zo slovenských lokalít v zozname svetového dedičstva UNESCO a jej centrum je mestskou pamiatkovou rezerváciou s budovami od gotiky až po začiatok 20. storočia. Mesto je prepojené s UNESCO-m nielen cez historické dedičstvo, ale aj cez archívy mimoriadnej hodnoty, ktoré sú súčasťou registra UNESCO “Pamäť sveta”.

Ministerka kultúry Natália Milanová zvolala na utorok 21. marca mimoriadne zasadnutie Múzejnej a galerijnej rady. Témou stretnutia bola aktuálna situácia v Banskej Štiavnici a odborné kroky, ktoré budú v súvislosti s požiarom nasledovať v najbližšom čase. Po zasadnutí Múzejnej a galerijnej rady sa uskutočnil v centre Banskej Štiavnice mimoriadny tlačový brífing.

“V sobotu sa odohrala v Banskej Štiavnici obrovská tragédia. Prišla som na miesto požiaru, aby som videla škody, ktoré napáchal a aby som zistila, čo všetko môžeme pre Banskú Štiavnicu urobiť. Nebude toho málo, a aj preto som na dnes zvolala zasadnutie môjho poradného orgánu - Múzejnej a galerijnej rady. Všetky postupy súvisiace so záchranou zbierkových predmetov a s obnovou historických objektov musia byť pod patronátom odborníkov, ktorých máme zastúpených v rámci Pamiatkového úradu SR, Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a naprieč Múzejnou a galerijnou radou. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie za solidaritu našim organizáciám, ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na evakuácii zbierkových predmetov a aj teraz pomáhajú tomu, aby sa situácia zlepšila,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Česká republika je pripravená pomôcť so záchranou slovenského kultúrneho dedičstva

Ministerka kultúry Natália Milanová v súvislosti s požiarom telefonovala so svojím českým kolegom, ministrom kultúry Martinom Baxom. Ministerstvo kultúry ČR ponúklo Slovensku pomoc českých expertov predovšetkým s reštaurovaním minerálov z postihnutého Berggerichtu. V tejto súvislosti pricestuje čoskoro na miesto požiaru generálny riaditeľ českého Národného múzea Michal Lukeš v záujme koordinácie spolupráce Slovenska a Česka pri záchrane poškodeného kultúrneho dedičstva. V kontakte sú už taktiež Pamiatkový úrad SR s českým Národným pamiatkovým ústavom, ktorý je pripravený a ochotný pomôcť.

UNESCO podporuje úsilie Slovenska po ničivom požiari v Banskej Štiavnici

Stála delegátka Slovenskej republiky pri UNESCO Anna Plassat Muríňová sa v súvislosti so situáciou v Banskej Štiavnici stretla s Lazare Eloundou Assomom, riaditeľom Centra svetového dedičstva UNESCO, ktorý ocenil “mimoriadne rýchly zásah slovenských autorít, predstaviteľov mesta, občanov i dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa z horiacich budov podarilo zachrániť vzácne umelecké diela a dokumenty.”

UNESCO je pripravené poskytnúť Slovensku odbornú pomoc prostredníctvom svojich expertných organizácií ICOM (Medzinárodná rada múzeí) a ICCROM (Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a obnovy kultúrnych hodnôt). Situáciu v Banskej Štiavnici naďalej pozorne sleduje a je podrobne informované o jej vývoji.

“UNESCO sa veľmi zaujíma o to, čo sa v Banskej Štiavnici stalo. Ponúka nám pomoc na troch úrovniach. Prvou je expertná podpora vo forme on-line stretnutia zástupcov ICOM  a ICCROM spoločne so slovenskými odborníkmi na kultúrne dedičstvo s cieľom poskytnutia odporúčaní o postupoch pri záchrane objektov. Ďalšími fázami ponúknutej podpory sú expertná pomoc vo forme vyslania odborníka/-čky z UNESCO, ktorý/-á môže pomáhať priamo na mieste; a napokon expertná pomoc vo forme vyslania poradnej misie UNESCO vo fáze reštaurovania objektov,” upresnila ministerka kultúry Natália Milanová.   

Požiar poškodil sedem národných kultúrnych pamiatok

Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca v dopoludňajších hodinách v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem striech národných kultúrnych pamiatok. Oheň zničil objekty spadajúce pod Slovenské banské múzeum - Galériu Jozefa Kollára a budovu známu ako Berggericht, v ktorej sa nachádza mineralogická expozícia múzea, informačné centrum či sprístupnená štôlňa Michal. Požiar zasiahol tiež priestory Slovenského banského archívu, základnú umeleckú školu a obľúbenú turistickú atrakciu, tzv. Banku lásky.

Najpálčivejším je aktuálne stav budovy Berggerichtu, ktorý je jedným zo sídiel Slovenského banského múzea. Dôležitým ďalším krokom bude vypratávanie priestorov, predovšetkým zhoreného nábytku, pričom zbierkové predmety by v tejto chvíli už mali byť v najväčšej možnej miere odstránené z priestoru. Následne bude nevyhnutné vyčíslenie škôd nielen na samotných budovách, ale aj umeleckých zbierkach a  archívoch.

“Múzejná a galerijná rada vyjadruje podporu kolegom zo Slovenského banského múzea. Oceňujeme duchaprítomnosť pani riaditeľky. Všetci sme sa zhodli na tom, že poskytneme potrebnú súčinnosť, či už kapacitne alebo priestorovo. Po zajtrajšom monitoringu sa spojíme s generálnym riaditeľom SNM, pánom Panisom a naplánujeme, ako vieme čo najlepšie pomôcť,” vyjadrila sa predsedníčka Múzejnej a galerijnej rady Mária Bohumelová.

“Rada by som sa poďakovala pani ministerke a Múzejnej a galerijne rade, že dnes prišli, aby sme sa porozprávali, akým spôsobom by nám mohli pomôcť. Na prvom mieste je teraz sanácia havarijného stavu a snaha dostať zbierkové predmety do bezpečia. Tým si vytvoríme priestor na to, aby sme mohli začať inventarizovať škody. Tie sa dozvieme, keď sa nám podarí uzatvoriť evakuáciu, ktorá je pre nás momentálne na prvom mieste,” doplnila riaditeľka Slovenského banského múzea Zuzana Denková.