Na Bienále umění v Benátkách 2024 bude Česko reprezentovat Eva Koťátková

V Praze dne 22. června 2023

Na Bienále umění v Benátkách 2024 bude Česko reprezentovat Eva Koťátková

V dosud největší konkurenci 20 přihlášených návrhů vybrala odborná porota pro účast na nejprestižnější přehlídce umění na světě projekt Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí. S autorkou Evou Koťátkovou bude na instalaci spolupracovat kurátorka Hana Janečková a také umělkyně Himali Son Soin, kolektiv Gesturing Towards Decolonial Futures.

Multimediální umělkyně se do Benátek vrátí po jedenácti letech, kdy v roce 2013 prezentovala v hlavním pavilonu rámci projektu Azyl. Koťátkové námět pro bienále 2024 zkoumá československou historii ze současných ekologických a dekoloniálních perspektiv na příběhu skutečné žirafy pojmenované Lenka.  Pohled na dovoz zvířat ze zemí globálního Jihu tu ožívá skrze imaginaci a vyprávění jako způsoby promýšlení vztahu k přírodnímu světu.

Porotu přesvědčilo zejména zvolené téma, které - podle svého vyjádření - vyhodnotila jako velmi aktuální a rezonující v kontextu bienále jako celku. Výstava pracuje s tématy diskutovanými na současné mezinárodní scéně, která jsou ale pevně zakotvena v českém lokálním kontextu, a která jsou srozumitelným jazykem komunikována návštěvníkovi.                V neposlední řadě pak ocenila porota zkušenost autorského týmu s mezinárodními projekty a očekává, že přednesené téma bude rezonovat na globální scéně.

Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí také zapadá do dnes zveřejněného motivu chystaného bienále: Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere, tedy Všudypřítomní cizinci. Přehlídka se zaměří na různé pocity a polohy jinakosti, cizosti, které prožíváme nejen ve světě, ale i v rámci svého prostředí. Motto je odvozeno od aktivistické skupiny, která kolem roku 2000 v italském Turíně bojovala proti rasismu a xenofobii.

Mezinárodní přehlídka současného umění se bude konat od 20. dubna do 24. listopadu 2024. Hlavním kurátorem je Adriano Pedrosa z Brazílie.

Složení poroty:

Petr Hnízdo, ředitel Odboru mezinárodních vztahů, MKČR

Radka Neumannová, ředitelka Sekce strategie a plánování NGP

Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění NGP a komisař české účasti na bienále pro rok 2024

Barbora Kundračíková, vedoucí oddělení Muzeum moderního umění – Středoevropské forum Olomouc

Hanna Wróblewska, historička umění, bývalá ředitelka Zacheta Národní galerie ve Varšavě, kurátorka polského pavilonu na 48. a 55. Benátském bienále

Ilona Németh, výtvarnice a profesorka na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě

Zdena Kolečková, vedoucí ateliéru Fine Art – Photography UJEP

Marek Pokorný, ředitel Plato Ostrava

Rainer Fuchs, šéfkurátor MUMOK

 

Projekt bude realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím programu Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

kontakt:

Zuzana Vlčková, vedoucí oddělení PR a tisková mluvčí

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

(+420) 777 748 089, zuzana.vlckova@ngprague.cz